คุณพ่อโคล้ด อังตน แดส์ชาวานส์

 

คุณพ่อ โคล้ด อังตน แดส์ชาวานส์

DESCHAVANNES

 
คุณพ่อ โคล้ด อังตน แดส์ชาวานส์  เกิดวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1805  ที่เมืองอารซ็อง แขวงลัวร์  ท่านจบการศึกษา ณ บ้านเณรเล็กที่เมืองแวร์ริแอร์ แล้วเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1827 ท่านรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1829 และออกเดินทางมามิสซังสยาม วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1829
 
ตามที่ท่านขอ ท่านเดินทางขึ้นมาตามลำเเม่น้ำเจ้าพระยา ไปหยุดอยู่ที่ปากเพรียว    ทางเหนือเมืองสระบุรี แล้วก็เริ่มทำให้คนกลับใจบ้าง เมื่อท่านล้มป่วยเป็นไข้ หลังจากมาพักผ่อนที่กรุงเทพฯได้ 2-3 เดือน ท่านก็กลับไปที่ปากเพรียวอีก แต่แล้วก็ล้มป่วยลงอีก ท่านกลับมาเสียชีวิตที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 1831  ด้วยโรคไข้จับสั่น มิใช่ถูกวางยาพิษ ตามที่บางคนพูดกัน ศพของท่านถูกฝังไว้ในวัดซางตาครู้ส.