คุณพ่อ จอรแซล ยัง แบ็ลส

 

คุณพ่อ จอรแซล ยัง แบล็ส

GEORGEL

 
คุณพ่อ จอรแซล ยัง แบล็ส  เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1825  ที่เมืองลิเซ (โวซ)
 
บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1850
 
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด แปล็งแฟ็ง ปี ค.ศ. 1852-1853
 
เข้าสามเณราลัย ของคณะสงฆ์ต่างประเทศ วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1853
 
เดินทางมาประเทศไทย วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1854
 
คุณพ่อเรียนภาษาไทยและจีน
 
ในปี ค.ศ. 1857-1862 คุณพ่อเป็นธรรมทูตเคลื่อนที่ ที่บางช้าง และทุกปี คุณพ่อไปเยี่ยมพวกคริสตังที่วัดดอนกระเบื้อง
 
คุณพ่อป่วยด้วยอหิวาต์ ถึงแก่มรณภาพที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1862 ศพของคุณพ่อถูกฝังไว้ที่วัดกาลหว่าร์ ตลาดน้อย.