คุณพ่อ ฟรังซัว ก๊อดฟรัวย์

 

 
คุณพ่อ ฟรังซัว ก๊อดฟรัวย์
 
GODEFROY
 
คุณพ่อฟรังซัว ก๊อดฟรัวย์ ถือกำเนิดในแขวงนอรมังดี และออกเดินทางมามิสซังสยามในปี ค.ศ. 1701  คุณพ่อปกครองดูแลกลุ่มคริสตังที่จันทบุรีอยู่ระยะหนึ่ง แล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนวิชาวาทศาสตร์ปรัชญาและเทวศาสตร์ อยู่ที่สามเณราลัยใหญ่ นอกจากสอนวิชาต่างๆ เหล่านี้แล้ว  คุณพ่อยังเทศน์ทุกวันอาทิตย์ และทุกวันฉลอง เป็นภาษาโปรตุเกส ภาษาญวน และภาษาไทย เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจ
 
ในปี ค.ศ. 1712 คุณพ่อไปทำงานแพร่ธรรมในมิสซังโคซินไชน่า คุณพ่อถึงแก่มรณภาพวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1718 ที่โบเง ซึ่งในปัจจุบันเป็นกลุ่มคริสตังแห่งโบโง้ก ในจังหวัดกวางหงาย.