คุณพ่อ ยัง บัปติสต์ กรางยัง

 

คุณพ่อ ยัง บัปติสต์ กรางยัง

GRANDJEAN

 
คุณพ่อ ยัง บัปติสต์ กรางยัง เกิดวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1805 ณ เมืองแซงต์ดิเอ แขวงโวสซ์ คุณพ่อรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1829 คุณพ่อเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 1835 และออกเดินทาง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1836    มุ่งไปมิสซังตังเกี๋ยตะวันตก แต่มีการเบียดเบียน จึงไม่สามารถไปมิสซังนั้นได้  คุณพ่อจึงไปกรุงสยาม และได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ที่วัดซางตาครู้ส บางกอกในปี ค.ศ. 1838
 
ปี ค.ศ. 1844 คุณพ่อพร้อมด้วยคุณพ่อ ย.บ.วาซาล ออกเดินทางไปสำรวจเมืองพรหม และเชียงใหม่ โดยมีความตั้งใจทำการแพร่ธรรม คุณพ่อได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณพ่อเมืองของรัฐน้อยๆ นี้ แต่คุณพ่อพิจารณาเห็นว่า การที่จะทำให้ชาวเมืองนี้กลับใจนั้นยากมาก และคุณพ่อก็กลับมาที่บางกอก ปกครองดูแลวัดซางตาครู้สอีก ในปี ค.ศ. 1848 คุณพ่อต้องออกจากสยามไปพร้อมกับมิชชันนารีอื่นอีก 7 องค์ เพราะคุณพ่อไม่ยอมให้พวกคริสตังถวายสัตว์ต่างๆ ตามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงขอ เพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณพ่อพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องหลงงมงาย
 
ในปี ค.ศ. 1851 คุณพ่อกลับไปฝรั่งเศส ลาออกจากคณะมิสซังต่างประเทศไปเลย และกลับเข้าไปอยู่ในสังฆมณฑลเดิม แล้วคุณพ่อกลับไปเมืองแซงต์ดิเอ จนถึงแก่มรณภาพลงในวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1868