คุณพ่อ ยัง อาร์มังด์ กรู้สซู

 

 
คุณพ่อ ยัง อาร์มังด์ กรู้สซู
 
GROUSSOU
 
คุณพ่อ ยัง อาร์มังด์ กรู้สซู  เกิดวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1838  ณ เมืองม็องต์วัง แขวงตารน์เอกาโรนน์  คุณพ่อรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1863  และเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 30 มิถุนายน ปีเดียวกัน คุณพ่อออกเดินทางมามิสซังกรุงสยาม วันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1864  คุณพ่อได้รับมอบหมายให้ดูแลปกครองเขตวัดบางปลาสร้อย ในปี ค.ศ. 1865 และช่วยคุณพ่อ อ.เปอัง จัดตั้งกลุ่มคริสตังกลุ่มหนึ่งที่วัดหลวง
 
ปีค.ศ. 1866  คุณพ่อออกจากมิสซังกรุงสยามและออกจากคณะมิสซังต่างประเทศ  คุณพ่อกลับไปทำงานอภิบาลในสังฆมณฑลเดิมของคุณพ่อ  คุณพ่อถึงแก่มรณภาพ วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1899