คุณพ่อ เยโรม ปิแอร์ กรอซส์

 

คุณพ่อ เยโรม ปิแอร์ กรอซส์
 
GROSSE
 
คุณพ่อ เยโรม  ปิแอร์ กรอซส์ เกิดในสังฆมณฑลแกลร์มองต์ ประมาณปี ค.ศ. 1650 ออกเดินทางมาประเทศสยาม เดือนธันวาคม ค.ศ. 1679  ถึงกรุงสยามเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1681  ครั้งแรกคุณพ่ออยู่ที่มหาพราหมณ์  พยายามโปรดศีลล้างบาปแก่เด็กลูกคนต่างศาสนา ซึ่งกำลังจะตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเกิดโรคระบาด จากมหาพราหมณ์ ก็ไปอยู่ที่อยุธยา โปรดศีลล้างบาปแบบเดียวกันแก่พวกเด็กที่กำลังจะตาย  และคุณพ่อยังเข้าทำงานรักษาผู้ป่วยของโรงพบาบาลของมิสซัง
 
คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นรองประมุขมิสซัง เมื่อ ปี ค.ศ. 1682  แล้วถูกส่งไปแพร่ธรรมอยู่ที่ภาคเหนือของไทย คุณพ่อเดินทางไปกับคุณพ่อฟรังซิสกับชาวอิตาเลียนคนหนึ่ง ชื่อ   คุณพ่ออังเยโล และภราดา M.E.P. ชื่อชารบอโน  หลังจากได้ไปอยู่ชั่วคราวที่พิษณุโลก   คุณพ่อก็ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่สุโขทัย และสิ้นใจที่นั่น ปลายเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1683