ประมวลภาพงานเปิดการเสวนาและนิทรรศการ 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม

 นิทรรศการ "มรดกตกทอดจากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส"