คณะภคินีแห่งอุบลฯ ปี ค.ศ. 1963

 
 
 
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1963