งานสุวรรณบรรพชาสมโภช ภคินี 4 รูป ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

 
 
 
                                                                     1. ภคินี มารี-บลังชู
                                                                     2. ภคินี เดซีเร
                                                                     3. ภคินี มาร์แซลแลง
                                                                     4. ภคินี กลารา
 
 
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1949