พิธีเปิด-เสกสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

 
พิธีเปิด-เสก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
โดยพระสังฆราช ยวง นิตโย เป็นประธานในพิธี
วันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1966
 
 

พระสังฆราชกำลังทำพิธีเสก
 
 

อาคารสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
 
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ปี ค.ศ. 1966