อธิการมอริส การ์ตอง และบรรดาคุณพ่อที่ทำงานในบ้านเณร พระหฤทัยศรีราชา สมัยแรก

 
 
 
จากหนังสือ 50 ปี บ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา
ค.ศ.1935-1985