พระอัครสังฆราชเดรเยร์ พระสมณทูตประจำมิสซังสยามและอินโดจีน เดินทางมาตรวจเยี่ยมมิสซังสยามและวัดต่างๆ วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1932

 
 
 
พระอัครสังฆราชเดรเยร์  พระสมณทูตประจำมิสซังสยามและอินโดจีน
 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมมิสซังสยามและวัดต่างๆ  วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1932
 
และแวะเยี่ยมบ้านเณรพระหฤทัยฯ บางนกแขวก สมุทรสงคราม