พิธีฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1969

 
 
พระสังฆราชยวง นิตโย
เป็นประธานพิธีฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1969
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ.1969