ที่ระลึกในการสถาปนามิสซังเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1960

 
 
 

 
 
จากหนังสือสารสาสน์ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1960