พระสมณทูตลูนี่ เยี่ยมอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง และสังฆมณฑลอุบลราชธานี

 
 
พระสมณทูตลูนี่
 
เยี่ยมอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง และสังฆมณฑลอุบลราชธานี