วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (วัดหัวตะเข้)

 
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
 
ตั้งอยู่เลขที่ 389 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
โทร. 0-2738-0969   FAX: 0-2172-9756
website: http://www.mrl.ac.th
 
ในสมัยก่อน ท้องที่สี่แยกหัวตะเข้ เป็นเพียงตลาดเล็กๆ แห่งหนึ่ง มีบ้านเรือนไม่มากนัก ที่สี่แยกมีคลองใหญ่ที่ทอดสายน้ำ ตั้งแต่แม่น้ำบางปะกงยาวตลอดจนถึงพระโขนง เรียกว่า คลองประเวศบุรีรัมย์ และมีคลองอีกสองคลองเริ่มต้นจากที่สี่แยกนี้ ชื่อคลองหัวตะเข้และคลองลำปลาทิว ส่วนการไปมาในสมัยนั้นก็มีการเดินทางโดยทางเรือและรถไฟเท่านั้น บนผืนดินริมฝั่งของคลองประเวศฝังเหนือ จากหัวมุมของสี่แยกยาวขึ้นไปตามลำคลองจนถึงถนนประชาพัฒนา  (วัดพลมานีย์) ขึ้นไปถึงเขตของการรถไฟสายแปดริ้ว-กรุงเทพฯ และที่เริ่มต้นจากหัวมุมของสี่แยกลำคลอง ลำปลาทิว ฝั่งตะวันออกก็มีที่ดินบริเวณนี้อีก ขึ้นไปทางเหนือข้ามทางรถไฟจนถึงเขตของบริเวณวัดสุทธาโภชน์ เป็นที่ดินของวัดจนถึงปัจจุบัน  
 
ปี ค.ศ. 1896 คุณพ่อจืลส์ กิยู เจ้าอาวาสวัดนครชัยศรี  ได้ทราบว่ามีคริสตังจีน 2-3 ครอบครัวอพยพมาทำมาหากินทำนาและค้าขาย ในแถบหัวตะเข้ คุณพ่อจึงมาดูแลสร้างวัดไม้ไผ่กลางทุ่งนา เพื่อคริสตชนกลุ่มนี้จะได้สามารถมาประชุมสวดภาวนาและร่วมมิสซาได้ทุกวันอาทิตย์  และคุณพ่อตั้งใจที่จะบูรณะวัดนี้ให้เหมือนกับวัดอื่นๆ คุณพ่อดูแลคริสตังที่นี่ได้  ไม่นานก็ต้องย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่หัวไผ่ในปีนั้นเอง  บรรดาคริสตังที่นี่เมื่อเห็นว่าไม่มีพระสงฆ์มาเยี่ยมพวกเขา  จึงไปติดต่อคุณพ่อแดซาลส์ เจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ กรุงเทพฯ ขอให้ช่วยส่ง   คุณพ่อสักองค์มาทำมิสซา โปรดศีล เป็นครั้งคราว ปี   ค.ศ. 1898   เมื่อคุณพ่อแดซาลส์ได้สร้างวัดกาลหว่าร์หลังใหม่   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็ได้มาดูแลที่หัวตะเข้ คุณพ่อได้ซื้อที่ดินสำหรับสร้างวัดใหม่ และซื้อที่นาเพิ่มอีกหลายร้อยไร่ ต่อจากนั้นคุณพ่อแดซาลส์ได้ส่งคุณพ่อริชารด์ ให้มาดูแลคริสตังเขตพระโขนง และหัวตะเข้ ด้วย คุณพ่อเลอองริชารด์ ได้สร้างวัดไม้ขึ้นใหม่แทนวัดไม้ไผ่หลังเดิม นับตั้งแต่นั้นมาวัดหัวตะเข้ก็เป็นสาขาของวัดกาลหว่าร์ กรุงเทพฯ เช่นเดียวกับ วัดปากลัด, วัดปากน้ำ, วัดบางเชือกหนัง ฯลฯ คุณพ่อริชารด์ดูแลวัดหัวตะเข้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1898 ถึง ค.ศ. 1907  ร่วมกับคุณพ่อดอมินิก ดอง   
 
ต่อจากนั้นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ กรุงเทพฯ ก็ได้ส่งพ่อปลัดมาดูแลวัดหัวตะเข้เป็นระยะไป พ่อที่เคยมาอยู่ประจำเป็นเวลานาน ได้แก่ คุณพ่อเอมิล, คุณพ่อบุญไทย, คุณพ่อเทโอฟิล  มีบรรดามิชชันนารีที่มาอยู่ประจำเพื่อเรียนภาษา คือ คุณพ่อแปร์เรย์ คุณพ่อมีร์โก (เบธาราม) และคุณพ่ออัลบันตอส นอกนั้นก็เป็นพระสงฆ์ที่ไปๆ มาๆ ไม่ได้อยู่ประจำ ได้แก่ คุณพ่อโอลลิเอร์, คุณพ่อซิริล, คุณพ่อยออากิม, คุณพ่อกิมฮั้ง, คุณพ่ออาแมสตอย เป็นต้น ในปี ค.ศ. 1962 คุณพ่อบัณฑิต ปรีชาวุฒิ  ได้มาดูแลวัดหัวตะเข้ คุณพ่อได้รื้อวัดเก่าของคุณพ่อริชารด์ซึ่งชำรุดทรุดโทรมมาก  และสร้างวัดใหม่กับโรงเรียนเป็นไม้ คุณพ่อดูแลวัดหัวตะเข้จนถึงปี ค.ศ. 1967  จึงย้ายไปวัดนครชัยศรี วัดหัวตะเข้ยังคงเป็นสาขาของวัดกาลหว่าร์จนถึงปี ค.ศ. 1975 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1975 พระอัครสังฆราชมีชัย กิจบุญชู ได้แต่งตั้งคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวตะเข้ และวัดหนองจอก ต่อมาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985  พระอัครสังฆราชมีชัย กิจบุญชู ได้แยกวัดหัวตะเข้ จากวัดหนองจอก  และแต่งตั้งให้คุณพ่อประเวศ พันธุมจินดา เป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดหัวตะเข้  ต่อมาประเวศได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต คุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลย์เพชร ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมาในปี ค.ศ. 1985-1989   
 

 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1993    ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์วัดหลังใหม่  โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในระยะเวลาหลังจากที่เริ่มตอกเสาเรื่อยมา จนในช่วงของการดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอน รายการของการสร้างดำเนินรุดหน้าไป รวมทั้งการปรับปรุงถนนของวัด คุณพ่อธีรวัฒน์ เป็นผู้ดูแลและประสานงานกับทางบริษัทรับเหมาการสร้างวัด จนสุดท้ายของการที่จะต้องมีการโยกย้ายพระสงฆ์ คุณพ่อธีรวัฒน์ ก็ย้ายไปประจำที่วัดเกาะใหญ่ และมีการแต่งตั้งคุณพ่อศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง มาเป็นเจ้าอาวาส ต่อจากนั้นเป็นต้นมาคุณพ่อศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง    ก็ได้สานงานต่อจากคุณพ่อธีรวัฒน์ ในการดำเนินการสร้างวัดใหม่ต่อไป และการก่อสร้างวัดใหม่นี้ ก็ได้แล้วเสร็จในสมัยของคุณพ่อศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สี่และทำพิธีเสกวัดใหม่ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1996  ในโอกาสฉลองวัด
 
ปี ค.ศ. 2015 วัดได้ทำถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน ซอย 2,4,6,10,12,14  เริ่มก่อสร้างเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2015 แล้วเสร็จในเดือนมกราคม ค.ศ. 2016
 
ปี ค.ศ. 2017 ทางอัครสังฆมณฑลฯ ได้เข้ามาปรับปรุงโรงเรียน (ตึกแถว 2 ตึก) ด้วยการทำหลังคาคลุมกันแดด ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน และได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลใหม่ และช่องเก็บศพในสุสานเพิ่มเติม ทั้งหมดกำลังดำเนินการ บางรายการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2018 และปีต่อๆ ไป
 
ปี ค.ศ. 2020-2021 มีการปิดวัด 3 รอบ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  งดเสกสุสานประจำปี ค.ศ. 2021
 
 
 
รายชื่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 

ลำดับที่

เจ้าอาวาส

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ระยะเวลา

1.

คุณพ่อชวลิต    กิจเจริญ

 

1975-1979

2.

คุณพ่อยอลี

 

1979-1981

 

 

เณร ธวัช      พันธุมจินดา

1979-1979

 

 

เณร สมโภชน์    พูลโภคผล

1979-1980

3.

คุณพ่อวุฒิเลิศ     แห่ล้อม

 

1981-1985

 

 

คุณพ่อวรยุทธ     กิจบำรุง

1981-1982

 

 

คุณพ่อสุรชัย       ชุ่มศรีพันธุ์

1982-1983

 

 

คุณพ่อธนันชัย     กิจสมัคร

1983-1985

 

 

คุณพ่อพงษา      สุภาษิต

1983-1985

4.

คุณพ่อประเวศ     พันธุมจินดา

 

1985-1985

5.

คุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลย์เพชร

 

1985-1989

6.

คุณพ่อธีรวัฒน์     เสนางค์นารถ

 

1989-1994

7.

คุณพ่อศรีปราชญ์  ผิวเกลี้ยง

 

1994-2000

8.

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 

2000-2003

 

 

คุณพ่อเทิดศักดิ์   กิจสวัสดิ์

2001-2003

9.

คุณพ่อไพฑูรย์      หอมจินดา

 

2003-2016 

 

 

คุณพ่อนิพนธ์       สิริวราวุธ

2003-2004

 

 

คุณพ่อสุทธิชัย     บุญเผ่า

2004-2006

 

 

คุณพ่อวรพจน์     วิสิฐนนทชัย

2005-2007

 

 

คุณพ่อโชคชัย     คูรัตนสุวรรณ

2007-2009

10.

คุณพ่อศุภศิลป์     สุขสุศิลป์

 

2009-2013

 

 

คุณพ่อศิริพจน์           สกุลทอง

2009-2011

 

 

คุณพ่อชูศักดิ์   บุญอนันตบุตร

30 เม.ย. 2011-1 มิ.ย. 2011

 

 

คุณพ่อธีรวัฒน์ เสนางค์นารถคุณพ่อมรณะวันที่ 31 มี.ค. 2012

1 มิ.ย. 2011-31 มี.ค. 2012

 

 

คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

2012-2014

11.

คุณพ่อเอกพร นิตตะโย

 

2013-ปัจจุบัน

 

 

คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์

2014-2017

   

คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ

2018-2021

   

คุณพ่ออวิรุทธ์ พันธ์ขาว

2021-ปัจจุบัน

   

คุณพ่อสมศักดิ์ ตู้สำราญ

2021-2023

   

คุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะ

2023-ปัจจุบัน

 

 
 
ตารางมิสซา 
วันอาทิตย์ 9.00 น.
วันธรรมดา 19.00 น.
 
แผนที่การเดินทาง