คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-บ้านโป่ง Written by หอจดหมายเหตุ 725
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) Written by หอจดหมายเหตุ 1077
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล-กรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 674
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน Written by หอจดหมายเหตุ 756
คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 805
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 4370
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 3645
คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี Written by หอจดหมายเหตุ 954
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 719
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี Written by หอจดหมายเหตุ 1537

Page 4 of 5