องค์ที่ 21-40

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 21 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอันเตรุคอร์เนลีอุส (St. Cornelius ค.ศ. 251-253) Written by หอจดหมายเหตุ 1371
องค์ที่ 22 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลูซิอุส ที่ I (St. Lucius I ค.ศ. 253-254) Written by หอจดหมายเหตุ 1349
องค์ที่ 23 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 1 (St. Stephen I ค.ศ. 254-257) Written by หอจดหมายเหตุ 1215
องค์ที่ 24 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที่ 2 (St. Sixtus II ค.ศ. 257-258) Written by หอจดหมายเหตุ 1159
องค์ที่ 25 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดีโอนิซิอุส (St. Dionysius ค.ศ. 259-268) Written by หอจดหมายเหตุ 1207
องค์ที่ 26 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 1 (St. Felix I ค.ศ. 269-274) Written by หอจดหมายเหตุ 1267
องค์ที่ 27 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวทีเคียอานุส (St. Eutychianus ค.ศ.275-283) Written by หอจดหมายเหตุ 1215
องค์ที่ 28 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญกายุส (St. Caius ค.ศ. 283-296) Written by หอจดหมายเหตุ 1133
องค์ที่ 29 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์แชลลีนุส (St. Marcellinus ค.ศ. 296-304) Written by หอจดหมายเหตุ 1259
องค์ที่ 30 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์แชลลุสที่ 1 (St. Marcellus I ค.ศ. 308-309) Written by หอจดหมายเหตุ 1204

Page 1 of 2