ตารางเทียบสมัยการปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราช เอสปริต์ มารีย์ โยเซฟ ฟลอรังส์ Written by หอจดหมายเหตุ 1327
พระสังฆราช ยัง ปอล ฮิแลร์ มิแชล กูรเวอซี Written by หอจดหมายเหตุ 1218
พระสังฆราช ฌอง บัปติสต์ ปัลเลอกัว Written by หอจดหมายเหตุ 5917
พระสังฆราช ออกุสแตง โยเซฟ ดือปองด์ Written by หอจดหมายเหตุ 1351
พระสังฆราช ฌอง หลุยส์ เวย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1999
พระสังฆราชแปร์รอส Written by หอจดหมายเหตุ 2736
พระสังฆราช หลุยส์ ออกุสแตง เคลมังต์ โชแรง Written by หอจดหมายเหตุ 2068
พระอัครสังฆราชยวง นิตโย Written by หอจดหมายเหตุ 3119
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู Written by หอจดหมายเหตุ 5638
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช Written by หอจดหมายเหตุ 5888

Page 2 of 2