สมัยพระสังฆราชเวย์ ค.ศ.1872-1909

Display # 
Title Author Hits
1. คุณพ่อยอแซฟ (เกลแมนเต) พริ้ง Written by หอจดหมายเหตุ 1419
2. คุณพ่อมัทธิอัส บุญธรรม Written by หอจดหมายเหตุ 1834
3. คุณพ่ออัมบรอซิโอ แก้ว Written by หอจดหมายเหตุ 1421
4. คุณพ่อกิโยม กิ๊น ดาครู้ส Written by หอจดหมายเหตุ 1429
5. คุณพ่อยวงเฮียง แซ่ลิ้ม (นิตตะโย) Written by หอจดหมายเหตุ 1616
6. คุณพ่อกาบริแอล หว่อง Written by หอจดหมายเหตุ 1450
7. คุณพ่อลาซาร์ ฮวด Written by หอจดหมายเหตุ 1407
8. คุณพ่อเบเนดิกโต จี่ Written by หอจดหมายเหตุ 1343
9. คุณพ่ออัมบรอซิโอ ชื่น Written by หอจดหมายเหตุ 1250
10. คุณพ่อฟรังซิสโก Written by หอจดหมายเหตุ 1506

Page 1 of 2