ประมวลภาพ คพ.นิโคลาส

Display # 
Title Author Hits
วัดนักบุญยอแซป บ้านหัน นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 1917
คุณพ่อถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 15 ปี Written by หอจดหมายเหตุ 1671
เบื้องหลังการดำเนินเรื่อง Written by หอจดหมายเหตุ 1683
พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา กรณีขอแต่งตั้งคุณพ่อนิโคลาส เป็นบุญราศี Written by หอจดหมายเหตุ 1584
ภาพเหตุการณ์เปิดหลุมศพ และเคลื่อนย้ายศพคุณพ่อนิโคลาส Written by หอจดหมายเหตุ 2592
ภาพการสถาปนาบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง Written by หอจดหมายเหตุ 1497
ภาพการเคลื่อนย้ายจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ไปที่สักการสถานบุญราศี บุญเกิด Written by หอจดหมายเหตุ 1466
พิธีต้อนรับอัฐิ ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1475
พิธีบรรจุอัฐิ ณ สักการสถาน Written by หอจดหมายเหตุ 1439
ภาพเปิดเสกสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2003 Written by หอจดหมายเหตุ 1435

Page 2 of 2