ประมวลภาพ คพ.นิโคลาส

Display # 
Title Author Hits
วัดนักบุญยอแซป บ้านหัน นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 1700
คุณพ่อถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 15 ปี Written by หอจดหมายเหตุ 1455
เบื้องหลังการดำเนินเรื่อง Written by หอจดหมายเหตุ 1394
พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา กรณีขอแต่งตั้งคุณพ่อนิโคลาส เป็นบุญราศี Written by หอจดหมายเหตุ 1336
ภาพเหตุการณ์เปิดหลุมศพ และเคลื่อนย้ายศพคุณพ่อนิโคลาส Written by หอจดหมายเหตุ 2272
ภาพการสถาปนาบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง Written by หอจดหมายเหตุ 1266
ภาพการเคลื่อนย้ายจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ไปที่สักการสถานบุญราศี บุญเกิด Written by หอจดหมายเหตุ 1239
พิธีต้อนรับอัฐิ ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1244
พิธีบรรจุอัฐิ ณ สักการสถาน Written by หอจดหมายเหตุ 1204
ภาพเปิดเสกสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2003 Written by หอจดหมายเหตุ 1251

Page 2 of 2