องค์ที่ 141-160

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 151 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดามาซุส ที่ 2 (St. Damasus II ค.ศ.1048) Written by หอจดหมายเหตุ 567
องค์ที่ 152 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 9 (St. Leo IX ค.ศ.1049-1054) Written by หอจดหมายเหตุ 584
องค์ที่ 153 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิกเตอร์ ที่ 2 (St. Victor II ค.ศ.1055-1057) Written by หอจดหมายเหตุ 561
องค์ที่ 154 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 9 (Stephen IX ค.ศ.1057-1058) Written by หอจดหมายเหตุ 573
องค์ที่ 155 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญนิโคลัส ที่ 2 (Nicholas II ค.ศ.1058-1061) Written by หอจดหมายเหตุ 562
องค์ที่ 156 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 (St. Alexander II ค.ศ.1061-1073) Written by หอจดหมายเหตุ 576
องค์ที่ 157 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 7 (St. Gregory VII ค.ศ.1073-1085) Written by หอจดหมายเหตุ 788
องค์ที่ 158 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีวิกเตอร์ ที่ 3 (Bl. Victor III ค.ศ.1086-1087) Written by หอจดหมายเหตุ 591
องค์ที่ 159 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอูรบัน ที่ 2 (Bl. Urban II ค.ศ.1088-1099) Written by หอจดหมายเหตุ 563
องค์ที่ 160 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปัสกัล ที่ 2 (St. Paschal II ค.ศ.1099-1118) Written by หอจดหมายเหตุ 595

Page 2 of 2