เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 820
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 701
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1015
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 818
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1060
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 2574
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 889
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 754
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 902
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 894

Page 1 of 2