เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 765
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 650
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 957
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 756
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1006
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 2463
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 833
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 699
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 848
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 832

Page 1 of 2