เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 693
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 583
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 864
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 683
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 913
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 2148
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 753
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 630
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 781
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 758

Page 1 of 2