เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 590
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 491
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 721
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 580
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 771
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 1912
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 620
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 519
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 682
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 646

Page 1 of 2