องค์ที่ 158 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีวิกเตอร์ ที่ 3 (Bl. Victor III ค.ศ.1086-1087)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีวิกเตอร์ ที่ 3

 (Bl. Victor III ค.ศ. 1086-1087)

 
พระองค์มีเชื้อสายลอมบาร์ด ประสูติที่เบเนเวนโต พระนามเดิม คือ เดาฟารี เข้าอารามโซเฟียของคณะเบเนดิกตินที่เบเนเวนโต เมื่ออายุยังน้อย และได้รับชื่อใหม่ว่า เดซิเดรีอุส ภายหลังได้ย้ายไปที่อารามมอนเตคาสิโน และได้รับเลือกเป็นอธิการอาราม เมื่อปี ค.ศ. 1058 ขณะที่เป็นอธิการนี้ท่านมีชื่อเสียงมากและถือว่าเป็นอธิการที่ดีที่สุดองค์หนึ่ง ท่านสนับสนุนงานเขียนและนำต้นฉบับงานเขียนที่มีคุณค่าให้เป็นที่ปรากฏ อนุรักษ์การประดับลวดลายด้วยกระเบื้องเคลือบสลับสี ก่อสร้างอารามซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สำคัญ ในประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมอิตาเลียน
 
พระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 2 ได้ตั้งท่านให้เป็นพระคาร์ดินัลสงฆ์ ใน ค.ศ. 1059 และเป็นผู้แทนพระสันตะปาปาในดินแดนทางภาคใต้ และมอบอำนาจให้ท่านสามารถตั้งอธิการอารามและแต่งตั้งพระสังฆราชได้ ท่านเป็นผู้ช่วยพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 7 ผูกไมตรีกับพวกนอร์มันขณะที่มีปัญหากับพระเจ้าเฮนรีที่ 4 แม้ส่วนตัวพระสันตะปาปาเกรโกรีจะไม่ชอบท่านนัก แต่ท่านก็ให้ความรักและเคารพพระสันตะปาปามาก แม้เมื่อถึงเวลาพระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์ที่อารามมอนเตคาสิโน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1085 ท่านอธิการเดซิเดรีอุสเองได้เฝ้าปรนนิบัติอยู่ข้างๆ เมื่อคณะพระคาร์ดินัลเลือกท่านให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปานั้น ท่านพยายามปฏิเสธแต่ถูกขอร้องให้รับตำแหน่ง โดยเอาอาภรณ์พระสันตะปาปามาสวมให้ในวันนั้นเลยคือ วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1086
 
(นักประวัติศาสตร์ถือว่าสมัยปกครองของพระองค์เริ่มตั้งแต่วันนี้ แม้จะยังไม่ได้รับอภิเษกก็ตาม) ท่านใช้พระนามว่า พระสันตะปาปาวิกเตอร์ ที่ 3 เพื่อเป็นเกียรติแด่พระสันตะปาปาวิกเตอร์ ที่ 2 ท่านไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพระสันตะปาปา ก่อนที่จะมีการอภิเษกในปีต่อมาพระองค์ได้หนีจากโรมกลับไปอารามและประกาศลาออก แต่คณะผู้เลือกตั้งไม่ยอม จึงไปเชิญพระองค์กลับมาโรมและทำพิธีอภิเษกในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1087 (ขณะที่พระสันตะปาปาซ้อนเคลเมนต์ที่ 3 ยังมีชีวิตอยู่) ตลอดหนึ่งปีของการเป็นพระสันตะปาปา พระองค์แสดงความเบื่อหน่ายต่อบรรดาขุนนางและคาร์ดินัลทั้งไม่ต้องการอยู่ในตำแหน่ง พระองค์ได้หนีกลับไปอารามถึงสองครั้ง ระหว่างการประชุมสังคายนา ที่เบเนเวนโต พระองค์ล้มป่วยและได้สิ้นพระชนม์ วันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1087 ทรงได้รับสถาปนาเป็นบุญราศีวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1887 โดยพระสันตะปาปาเลโอที่ 13