องค์ที่ 41-60

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 41 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโซซิมุส (St. Zosimus ค.ศ. 417-418) Written by หอจดหมายเหตุ 799
องค์ที่ 42 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 1 (St. Boniface I ค.ศ. 419-422) Written by หอจดหมายเหตุ 769
องค์ที่ 43 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเชเลสทีน ที่ 1 (St. Celestine I ค.ศ. 422-432) Written by หอจดหมายเหตุ 798
องค์ที่ 44 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที่ 3 St. Sixtus III ค.ศ. 432-440 Written by หอจดหมายเหตุ 758
องค์ที่ 45 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 1 (St. Leo I, The Great ค.ศ. 440-461) Written by หอจดหมายเหตุ 779
องค์ที่ 46 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮิลารีอุส (St. Hilarius ค.ศ. 461-468) Written by หอจดหมายเหตุ 860
องค์ที่ 47 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมปลีชีอุส (St. Simplicius ค.ศ. 468-483) Written by หอจดหมายเหตุ 777
องค์ที่ 48 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 2 (St. Felix II ค.ศ. 483-492) Written by หอจดหมายเหตุ 797
องค์ที่ 49 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเจลาซีอุส ที่ 1 (St.Gelasius I ค.ศ.492-496) Written by หอจดหมายเหตุ 785
องค์ที่ 50 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานัสตาซีอุส ที่ 2 (Anastasius II ค.ศ.496-498) Written by หอจดหมายเหตุ 771

Page 1 of 2