องค์ที่ 156 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 (St. Alexander II ค.ศ.1061-1073)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 2

 (Alexander II ค.ศ. 1061-1073)
 
พระองค์ประสูติที่บักโจ (Baggio) ใกล้เมืองมิลาน ชื่อเดิม คือ อันแซล์ม เป็นศิษย์ ของนักเทววิทยาที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคือ ท่านลังฟรังค์แห่งเบ็ค ท่านได้รับศีลบวชราวปี ค.ศ. 1055 และมีชื่อเสียงว่าเป็นนักเทศน์ฝีผากดี ท่านต่อต้านความหละหลวมทางพรหมจรรย์ของพระสงฆ์ และการซื้อขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นเหตุให้พระสังฆราชของท่านไม่พอใจและส่งตัวท่านไปไต่สวนต่อหน้าจักรพรรดิเฮนรี ที่ 3 แต่ตรงกันข้ามจักรพรรดิกลับชื่นชอบท่าน และแต่งตั้งท่านเป็นพระสังฆราชแห่งลุคคา    ไม่ช้าท่านก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นพระสงฆ์นักปฏิรูปพระศาสนจักรทำงานประสานกันกับท่านปีเตอร์เดเมียน และท่านฮิลเดอแบรนด์
 
ในปี ค.ศ. 1061 พระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 2 สิ้นพระชนม์ เหล่าพระคาร์ดินัลก็ประชุมเลือกพระสันตะปาปาโดยยึดหลักเกณฑ์ที่พระสันตะปาปานิโคลัสได้วางไว้เป็นแนวทางคือ ให้พระคาร์ดินัลสังฆราชลงมติเป็นขั้นสุดท้ายว่าใครจะเป็นพระสันตะปาปา ด้วยการสนับสนุนของท่านปีเตอร์ ดาเมียนและท่านฮิลเดอแบรนด์ คณะพระคาร์ดินัลก็เลือกท่านอเล็กซานเดอร์ให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา และกฤษฎีกา ปี ค.ศ. 1059 ที่ต้องการแยกอำนาจสงฆ์ออกจากอาณาจักรโดยเด็ดขาด คณะพระคาร์ดินัลจึงไม่ได้ขอคำอวยพรใดๆ จากจักรพรรดิ อันเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ฝ่ายเยอรมันได้ประกาศตั้งพระสันตะปาปาซ้อน แม้จะมีคู่แข่งขึ้นมาให้ลำบากใจ   แต่พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ก็ไม่รีรอที่จะดำเนินการปฏิรูปพระศาสนจักรต่อไป พระสันตะปาปาโฮโนลีอุสแม้จะได้รับแรงสนับสนุนจากจักรพรรดิ แต่ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมาก พระองค์สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1072    พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ได้ให้ที่ประชุมตรากฎและแก้ไขสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆ พระองค์ได้ประทานพระพรแก่ผู้รุกรานจากแผ่นดินอังกฤษคือ พระเจ้าวิลเลียม ผู้พิชิต ในปี ค.ศ. 1066 และได้แต่งตั้งอาจารย์ของพระองค์ คือ ท่านลังฟรังค์แห่งเบ็ค ให้เป็นพระสังฆราชแห่งแคนเตอร์เบอรี พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ในวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1073 ทิ้งภาระหน้าที่การปฏิรูปที่ยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ให้คนรุ่นหลังดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตามพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ได้ชื่อว่าเป็นผู้วางรากฐานการปฏิรูปพระศาสนจักร