องค์ที่ 154 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 9 (Stephen IX ค.ศ.1057-1058)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 9

 (Stephen IX ค.ศ. 1057-1058)
 
พระองค์มีพระนามเดิมว่า เฟรดริค แห่งลอเรนซ์  เป็นบุตรท่านดยุคแห่งลอเรนซ์ และเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 9 ภายใต้สมัยปกครองของพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 9 นั้น เฟรดริคได้ทำหน้าที่ผู้ดูแลห้องเอกสาร และบางครั้งได้เป็นผู้แทนพระสันตะปาปาไปประชุมตามที่ต่างๆ เป็นต้นที่คอนสแตนติโนเปิล ในปี ค.ศ. 1054 ต่อมา ค.ศ. 1055 ท่านเข้าไปใช้ชีวิตในอารามที่มอนเตคาสิโน และได้รับเลือกให้เป็นอธิการ ในปี ค.ศ. 1057 โดยการสนับสนุนของพระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่ 2 (ซึ่งบังคับให้อธิการองค์ก่อนออกจากตำแหน่ง) ภายหลังท่านได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล เมื่อพระสันตะปาปาวิกเตอร์สิ้นพระชนม์ พระคาร์ดินัลเฟรดริคสนับสนุนให้เลือกท่านฮิลเดอแบรนด์ หรือท่านฮัมเบิร์ตแห่งซิลวาดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา แต่ผลการลงคะแนนกลับปรากฏว่า มติที่ประชุมเลือกท่านเฟรดริคให้เป็นพระสันตะปาปา ในวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1057 ใช้นามว่า พระสันตะปาปาสเตเฟนที่ 9
 
เมื่อเป็นพระสันตะปาปาแล้ว พระองค์ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปพระศาสนจักรอย่างมาก เพื่อสานต่อการดำเนินงานตั้งแต่สมัยพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 9 การปฏิรูปนี้รู้จักกันในนามการปฏิรูปเกรโกเรียน พระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 9 สิ้นพระชนม์ที่เมืองฟลอเรนซ์ ก่อนสิ้นพระชนม์พระองค์ได้ขอให้บรรดาพระคาร์ดินัลสัญญาว่าจะไม่เรียกประชุมเลือกพระสันตะปาปาโดยไม่มีฮิลเดอแบรนด์อยู่ด้วย (ขณะนั้นท่านฮิลเดอแบรนด์เป็นผู้แทนพระสันตะปาปาอยู่ที่เยอรมัน) ที่ทำเช่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิรูปที่ได้เริ่มขึ้นจะมีผู้สืบทอดเจตนารมณ์
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ ในวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1058 โดยยังมิได้ดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ คือ หยุดยั้งพวกนอร์มันที่รุกรานอิตาลีทางตอนใต้ และเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพระศาสนจักรตะวันออกและพระศาสนจักรตะวันตก พระศพฝังไว้ที่โบสถ์เรพาราตา (Reparata) ทรงได้รับยกย่องให้เป็นบุญราศีอย่างไม่เป็นทางการจากกลุ่มคริสตชนที่เชื่อศรัทธาในพระองค์ โดยเฉลิมฉลองวันที่ 29 มีนาคม