ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลอุดรธานี

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร มรณะ Written by หอจดหมายเหตุ 996
พระสังฆราชคลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต Written by หอจดหมายเหตุ 1700
พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร Written by หอจดหมายเหตุ 2935
พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Written by หอจดหมายเหตุ 1892