ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลอุดรธานี

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร มรณะ Written by หอจดหมายเหตุ 421
พระสังฆราชคลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต Written by หอจดหมายเหตุ 915
พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร Written by หอจดหมายเหตุ 1885
พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Written by หอจดหมายเหตุ 895