คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 1004
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 946
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 912
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 923
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 845
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 817
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 859
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 951
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 962
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 1025

Page 1 of 5