คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 483
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 463
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 454
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 461
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 420
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 396
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 413
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 469
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 430
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 478

Page 1 of 5