คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 602
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 562
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 559
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 567
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 512
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 493
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 504
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 571
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 546
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 608

Page 1 of 5