คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 930
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 869
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 841
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 851
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 788
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 760
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 785
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 887
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 883
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 951

Page 1 of 5