คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 21
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 18
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 17
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 21
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 18
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 18
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 16
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 20
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 18
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 15

Page 1 of 5