คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 525
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 506
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 495
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 515
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 458
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 434
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 452
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 513
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 473
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 532

Page 1 of 5