คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 335
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 321
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 314
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 310
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 284
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 271
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 283
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 324
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 279
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 321

Page 1 of 5