คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 39
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 29
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 30
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 33
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 28
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 29
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 29
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 32
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 34
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 32

Page 1 of 5