คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 287
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 273
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 266
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 269
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 231
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 235
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 233
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 274
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 236
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 264

Page 1 of 5