คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 380
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 370
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 367
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 356
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 330
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 315
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 325
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 376
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 323
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 367

Page 1 of 5