คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 841
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 769
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 759
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 771
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 713
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 676
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 695
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 788
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 772
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 849

Page 1 of 5