คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 195
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 185
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 182
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 191
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 155
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 163
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 157
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 183
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 162
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 182

Page 1 of 5