คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 780
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 713
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 706
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 714
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 661
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 627
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 635
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 729
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 705
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 780

Page 1 of 5