คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 557
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 532
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 525
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 540
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 483
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 463
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 475
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 544
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 497
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 570

Page 1 of 5