คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 446
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 425
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 421
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 413
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 379
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 362
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 377
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 433
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 382
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 430

Page 1 of 5