คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 640
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 601
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 594
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 604
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 550
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 529
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 535
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 612
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 589
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 653

Page 1 of 5