คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 246
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 233
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 228
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 232
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 197
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 201
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 200
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 236
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 199
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 230

Page 1 of 5