คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 114
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 98
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 91
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 103
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 87
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 88
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 91
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 104
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 97
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 103

Page 1 of 5