เกี่ยวกับวัดต่างๆ

Display # 
Title Author Hits
งานอภิเษกอาสนวิหารแม่พระนฤมล สังฆมณฑลอุบลราชธานี วันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1967 Written by หอจดหมายเหตุ 6
ฉลองวัดนักบุญอันตน ท่านเกวียน ฉะเชิงเทรา Written by หอจดหมายเหตุ 4
ฉลองครบรอบ 25 ปี การเป็นเจ้าอาวาส วัดซางตาครู้ส ของคุณพ่อกูเลียลโม กิ๊น ดาครู้ส Written by หอจดหมายเหตุ 110
สัตบุรุษวัดเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก รับศีลมหาสนิท 25 มิ.ย. ค.ศ. 1939 พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส เป็นประธานในพิธี Written by หอจดหมายเหตุ 66
วันฉลองวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ Written by หอจดหมายเหตุ 126
นิคมเซนต์แอนโทนี Written by หอจดหมายเหตุ 108
ประมวลภาพ งานเสกศิลาฤกษ์ ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทร์ 2 มีนาคม ค.ศ.1958 Written by หอจดหมายเหตุ 118
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง วัดเก่าหลังแรก ค.ศ.1890-1954 Written by หอจดหมายเหตุ 153
อาสนวิหารนักบุุญอันนา หนองแสง Written by หอจดหมายเหตุ 116
พิธีเปิด- เสก สำนักงานสมาคมคาทอลิก Written by หอจดหมายเหตุ 129

Page 1 of 5