องค์ที่ 81-100

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 81 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 2 (St. Benedict II ค.ศ.684-685) Written by หอจดหมายเหตุ 834
องค์ที่ 82 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 5 (St. John V ค.ศ.685-686) Written by หอจดหมายเหตุ 778
องค์ที่ 83 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโคนอน (St. Conon ค.ศ.686-687) Written by หอจดหมายเหตุ 756
องค์ที่ 84 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซอร์จีอุส ที่ 1 (St. Sergius I ค.ศ.687-701) Written by หอจดหมายเหตุ 775
องค์ที่ 85 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 6 (John VI ค.ศ.701-705) Written by หอจดหมายเหตุ 827
องค์ที่ 86 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 7 (John VII ค.ศ.705-707) Written by หอจดหมายเหตุ 749
องค์ที่ 87 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิซินนิอุส (St. Sisinnius ค.ศ.708) Written by หอจดหมายเหตุ 808
องค์ที่ 88 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญคอนสแตนติน (St. Constantine ค.ศ.708-715) Written by หอจดหมายเหตุ 866
องค์ที่ 89 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 2 (St. Gregory II ค.ศ.715-731) Written by หอจดหมายเหตุ 815
องค์ที่ 90 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 3 (St. Gregory III ค.ศ.731-741) Written by หอจดหมายเหตุ 880

Page 1 of 2