s1 s2 s3 s4 s5

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมขอบคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง 60 ปีชีวิตสงฆ์ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุ


 

60 ปี ชีวิตสงฆ์ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู

 “นายชุมพาบาลที่ดี” 

วันที่ 21 ธันวาคม 2019 ณ หอประชุมนักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
 
08.45 น. - พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู พบปะกับกลุ่มต่างๆ แสดงความยินดีในโอกาสครบ 60 ปีชีวิตสงฆ์ ณ ชั้นล่าง อาคารนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
09:45 น.- พระสังฆราช พระสงฆ์ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านแต่งตัวเตรียมเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ หอประชุมชั้นสองและผู้เข้าร่วมเข้าหอประชุมชั้นสองจนเต็ม เมื่อด้านบนเต็มขอเชิญร่วมพิธีชั้นล่างผ่านจอแอลอีดี
10.00 น. - เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธานในพิธี
             - มิสซาดําเนินไปตามปกติ เนื้อหามิสซา คือ “นายชุมพาบาลที่ดี” - หลังรับศีลมหาสนิท อวยพรและประกาศปิดพิธีฯ
             - ชมวีดิทัศน์ 60 ปี เส้นทางนายชุมพาบาลที่ดี
              - กล่าวแสดงความยินดี
         1. Apostolic Nuncio ในนามพระศาสนจักรสากล
         2. ผู้แทนฆราวาส กล่าวร่วมยินดีในนามฆราวาสทุกคน
         3. ผู้แทนสหพันธ์นักบวชกล่าวร่วมยินดีในนามนักบวชชายหญิง
         4. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ กล่าวในนามประธานสภาฯ และครอบครัวสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จากนั้นมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก
 
         - พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กล่าวตอบ
 
12.00 น. - เพลงปิดพิธี ขบวนแห่ออก
 
หมายเหตุ
1. จบพิธีเชิญรับของที่ระลึก สําหรับทุกท่านบริเวณชั้นล่างของอาคารฯ มีโต๊ะบริการหลายจุด (โปรดนําหนังสือเพลงประกอบพิธีมาแสดง เพื่อรับของที่ระลึก)
2. เชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันโอกาสฉลอง
- พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และแขกผู้รับเชิญพิเศษ เชิญรับประทานอาหารที่ศาลาไมเกิ้ล
- พี่น้องสัตบุรุษ เชิญร่วมรับประทานอาหารที่โรงอาหารใหม่ แผนก EP อาหารตามซุ้มอาหารที่จัดไว้สําหรับจํานวน 3-4 พันคน

 

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


สามเณรสังฆมณฑลจันทบุรี เดินทางไปศึกษาต่อที่ปีนัง วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1952

 
สามเณรสังฆมณฑลจันทบุรี

เดินทางไปศึกษาต่อที่ปีนัง วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1952

Read more...

สถิติประจำปี 2018/2561

 

 

สถิติประจำปี 2018/2561

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนพฤศจิกายน


12 ธันวาคม พ.ศ.2520 : สนามหลวงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ
สนามหลวง หรือ ท้องสนามหลวง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ มีเนื้อที่ 75 ไร่ 63 ตารางวา เดิมเรียกว่า ทุ่งพระเมรุ เนื่องจากใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาปี 2398 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ "ทุ่งพระเมรุ” เป็น “ท้องสนามหลวง” ในรัชกาลปัจจุบันมีการใช้สนามหลวงเป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญๆ เช่น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก รวมทั้งงานพระเมรุเจ้านายระดับสูง เช่น สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


12 ธันวาคม พ.ศ.2502 : การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งแรกในประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games--SEA Games) ครั้งแรกในประเทศไทย ในสมัยนั้นชื่อว่า กีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games) ในระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2502 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 527 คนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ พม่า, ลาว, มลายู, สิงคโปร์, เวียตนาม, ไทย รวมการแข่งขันทั้งสิ้น 6 วัน โดยมีกีฬาทั้งหมด 12 ชนิด ไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองได้เหรียญทอง 35 เหรียญ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกมส์ในปี 2520


12 ธันวาคม พ.ศ.2477 : กันยา เทียนสว่าง คว้าตำแหน่ง นางสาวสยาม คนแรกของไทย
กันยา เทียนสว่าง วัย 20 ปี คว้าตำแหน่ง “นางสาวสยาม” คนแรกของไทยในงานฉลองรัฐธรรมนูญ การประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสีสันสำคัญในงานฉลองฯ

หนังสือเก่า