s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


สถาปนาสังฆมณฑลจันทบุรี และขึ้นครองบัลลังก์เป็นทางการของ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี

 
 
สถาปนาสังฆมณฑลจันทบุรี และขึ้นครองบัลลังก์เป็นทางการของ 
 
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน  สุวรรณศรี
 
11 พฤษภาคม ค.ศ.1966
 
 
 
พิธีกระทำที่วัดหัวไผ่ วัดศูนย์กลางของสังฆมณฑล
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1966

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนพฤษภาคม


13 พฤษภาคม พ.ศ.2524 : สมเด็จพระสันตปาปา จอห์น ปอลที่ 2 ถูกลอบสังหาร
สมเด็จพระสันตปาปาจอห์น ปอลที่ 2 (Pope John Paul II) ประมุขแห่งคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ถูกลอบสังหารโดย มาห์เหม็ด อาลี อักกา (Mehmet Ali Agca) มือปืนชาวมุสลิมเชื้อสายตุรกี ที่บริเวณจตุรัสเซนต์ปีเตอร์ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ท่ามกลางศาสนิกชนกว่า 20,000 คน สมเด็จพระสันตปาปาได้รับการนำส่งโรงพยาบาลและรับการผ่าตัดโดยด่วน แล้วแพทย์ก็สามารถรักษาพระชนม์ชีพไว้ได้ ส่วนมือปืนถูกจับและตัดสินจำคุกตลอดชีวิต สาเหตุยังไม่แน่ชัด แต่แพทย์ได้ระบุว่ามาห์เหม็ดขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง ในระหว่างอยู่ในคุก สมเด็จพระสันตปาปาได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมมือปืน พร้อมทั้งให้อภัยมือปืนผู้นี้

หนังสือเก่า