s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


แนะนำหนังสือ

Photo Gallery

ความหลากหลายของภาพพระเจ้ากรุงสยามในเอกสารที่สาบสูญจากเมืองไทย

ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่เคยทราบว่าภาพพจน์ของเมืองไทยถูกเผยแพร่ออกสู่โลกภายนอกตั้งแต่เมื่อใด โดยวิธีการใด มีวิวัฒนาการอย่างไร และด้วยวัตถุประสงค์อะไร บทความนี้เป็นทฤษฎีหลักในการประมวลอุปสงค์และอุปทานของการเปิดเผยตัวตันของสยามประเทศ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของการรับรู้นั้น จากเอกสารซึ่งนับวันจะหายากขึ้นและเลือนหายไปจากความทรงจำของคนสมัยใหม่ ในยุคที่กล้องถ่ายรูปยังไม่ถูกผลิต แต่ภาพลักษณ์ของผู้นำประเทศก็ถูกเปิดเผยออกไปแล้วนานกว่า ๑๔๐ ปี ก่อนที่การถ่ายรูปครั้งแรกจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำไป
 
 
ภาพพระมหากษัตริย์และผู้นำประเทศทั่วโลกเป็นโปสเตอร์ที่ระลึกคราวพระเจ้าซาร์นิโคลาสที่ ๒
แห่งรัสเซียลงนามต่ออายุสนธิสัญญาพันธมิตรกับฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๐๓ เป็นการรวมภาพผู้นำโลก
ครั้งใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุด พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๕ อยู่แถวที่ ๔ ลงมา
จากขวามือพร้อมด้วยตราแผ่นดิน (สมบัติส่วนตัวของคุณไกรฤกษ์ อนุญาตให้ใช้ในศิลปวัฒนธรรม)
 
ข้อมูลเก่าและมีหลักฐานยืนยันไว้เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยานับเป็นภาพแรกๆ ของพระมหากษัตริย์จากทวีปเอเชียที่ชาวฝรั่งเศสวาดไว้ แล้วนำไปเผยแพร่ในหนังสือของชาวยุโรปประกอบการประชาสัมพันธ์ประเทศสยาม เช่น หนังสือของบาทหลวง เดอ ชัวซีย์ มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนาราย์มหาราชทรงรับพระราชสาส์นของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ นำเข้ามาถวายโดย เชอวาลิเอร์ เดอ โชมองต์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ประทับบนหลังช้างทรงคู่กับพระมเหสี เป็นต้น 
 
ดยพระบรมสาทิสลักษณ์ที่เก่าที่สุดของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วาดโดยจิตรกรชื่อ ปิแอร์ แบร์ทรังด์ (P.Bertrand) เมื่อปี ค.ศ. ๑๖๘๗ (พ.ศ. ๒๒๓๐) มีรายละเอียดที่พอจะสันนิษฐานว่าเป็นภาพสเก๊ตช์ด้วยมือที่ร่างขึ้นก่อนอย่างหยาบๆ แล้วนำไปใส่รายละเอียดในภายหลังจากจินตนาการจนเกิดมโนภาพที่เชื่อกันว่ามีรูปพระพักตร์คล้ายฝรั่งและทรงไว้พระมัสสุยาวแบบสุลต่านออตโตมันที่ฝรั่งคุ้นตากัน

Read more...

แรกมีมหาวิทยาลัย

ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยขึ้นและพระราชทานนามว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เริ่มมาจากสมเด็จพระปิยมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้ง  “โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน”  ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ เพื่อฝึกหัดนักเรียนสำหรับรับราชการปกครองขึ้นในกระทรวงมหาดไทย ผู้ที่จบจากโรงเรียนนี้จะได้รับการถวายตัวเป็นมหาดเล็กรับราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ก่อนที่จะออกไปรับตำแหน่งในกรมต่างๆ ต่อไป ต่อมาในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เปลี่ยนนามเป็น “โรงเรียนมหาดเล็ก”
 
ในสมัยรัชกาลที่ ๖  ทรงมีพระราชดำริที่จะผลิตข้าราชการไปรับราชการในกระทรวงอื่นๆ อีก  ไม่เฉพาะแต่กระทรวงมหาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓  ให้ยกโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเป็น   “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยใช้เงินที่เหลือมาจากเงินที่ราษฎรบริจาคสร้างพระบรมรูปทรงม้า  มาเป็นทุนของโรงเรียน สถานที่ตั้ง คือ วังวินด์เซอร์ของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งสิ้นพระชนม์ไปก่อน (บริเวณสนามศุภชลาศัยในปัจจุบัน) โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดที่ดินพระคลังข้างที่ ๑,๓๐๙  ไร่เป็นเขตโรงเรียน  และแบ่งการศึกษาเป็น ๕ โรงเรียนย่อย คือ 
๑. โรงเรียนรัฎฐประศาสนศาสตร์ 
๒. โรงเรียนคุรุศึกษา
๓. โรงเรียนแพทยาลัย
๔. โรงเรียนเนติศึกษา
๕. โรงเรียนยันตรศึกษา

Read more...

รกรุงรัง-แต่เรียก “ท่าเตียน”

สงครามไทย-พม่าศึก ๙ ทัพ ยุติลงด้วยชัยชนะ ศึกครั้งสุดท้าย เมื่อพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ พระราชวงศ์จักรีทรงเห็นว่า ต่อนี้ไปบ้านเมืองก็จะไม่มีศึกสงครามอีกแล้ว จึงปลดปล่อยให้ไพร่พลมีทั้งคนจีน และไทยอิสลาม ที่ตกทอดมาจากสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี
 
ได้ปลดปล่อยให้ไพร่พลไปเลือกที่ทำมาหากินเอาเองคนจีนนั้นได้ทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยาสะดวกในการติดต่อกับเรือสำเภาจีน (ซำป้อ)
 

ตลาดท่าเตียน ในปี ค.ศ. ๑๙๐๐ 
 
คณะมิชชั่นนารีอเมริกัน เข้ามาในสยามรัชกาลที่ ๓ คณะมิชชั่นนารีแบ่งออกเป็น ๓ แห่ง แยกย้ายกันอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากพระบรมมหาราชวังไปทางใต้ ๒๐-๖๐ เส้น เหมาะสำหรับการเปิดประชุมชาติต่างๆ

Read more...

สะพานโยงยาวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

 
เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๕ ทหารญี่ปุ่นไม่ยอมใช้สะพานนี้ลำเลียงพล และทหารลูกพระอาทิตย์เหล่านั้นได้ร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันอำพรางสะพานนี้ด้วยต้นไม้ใบไม้ต่างๆ ทำให้สะพานนี้กลายเป็นป่าที่เขียวครึ้มไป สะพานโยงจึงรอดจากการบอมบ์ของกองทัพพันธมิตรเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าวิศวะกรผู้ออกแบบและอำนวยการสร้างสะพานเป็นชาวเยอรมัน เพื่อนน้ำมิตรของญี่ปุ่นนั่นเอง หากว่าฝรั่งชาติอื่นสร้าง สะพานโยงคงจะอายุไม่ถึง ๘๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้อย่างแน่นอน สะพานโยงจึงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภองาว
 
สะพานโยงหรือสะพานลอยเป็นสะพานข้ามแม่น้ำงาว อ.งาว จ.ลำปาง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ ความยาว ๗๕ เมตร กว้าง ๖ เมตร เป็นสะพานที่ไม่มีเสาเลย วางโครงเหล็กแบบทางรถไฟ ใช้ไม้หมอนเรียงเป็นลูกระนาด ปูไม้กระดานทับเฉพาะช่วงล้อรถยนต์ มีทางเท้าทั้งสองข้าง ใช้สลิงยึดตลอดตัวสะพาน

Read more...

History

ประวัติสมเด็จพระสันตะปาปาในพระศาสนจักรคาทอลิก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

Research and Study

ต้นกำเนิด...เกิดตำนานสิ่งแรกในอดีต

แรกมีมหาวิทยาลัย   

หนังสือเก่า

 


The Siamese Writings of the Missionaries
 in the Seventeenth Century From...
A Meeting of Worlds : The Interaction
of Christian Missionaries and Thai Culture

หนังสือเก่า

 
 
GRAMMATICAL NOTICES OF THE
Siamese Languages;

History of the Church

ประวัติวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 


ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
วันที่ 1 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.


ฉลองวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.


ฉลองวัดแม่พระสกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 10.30น.


ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
(ฉลอง 60 ปี)
วันที่ 13 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.


ฉลองวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
วันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 10.30น.