s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนมิถุนายน


15 มิถุนายน พ.ศ.2524 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิด เขื่อนศรีนครินทร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเดียวที่ใหญ่และมีความจุมากที่สุดในประเทศไทย สร้างปิดกั้นแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ต. ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2516 สร้างเสร็จในปี 2523 แต่เดิมมีชื่อว่า "เขื่อนเจ้าเณร" หลังจากสร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาขนานนาม ตัวเขื่อนมีความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 เครื่อง มีกำลังผลิต 720,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 1,250 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เขื่อนศรีนครินทร์เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์ด้านผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน บรรเทาอุทกภัย ผลักดันน้ำเค็ม ประมง และการท่องเที่ยว รัฐบาลได้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการสร้างเขื่อนเป็นจำนวนเงิน 1,800 ล้านบาท แต่เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นจำนวนเงินได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,623 ล้านบาท ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแห่งนี้ส่งผลให้พันธุ์ปลาลดลงจากเดิม 20 ชนิด พื้นที่ป่าถูกทำลายมากกว่าบริเวณป่าที่ถูกน้ำท่วมถึง 2 เท่า เขื่อนศรีนครินทร์ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาและเงินกู้ยืมจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อตกลงว่า จะต้องซื้ออุปกรณ์จากบริษัทญี่ปุ่น อีกทั้งบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างและรับช่วงต่อเกือบทั้งหมดก็เป็นบริษัทญี่ปุ่น นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการผูกขาดอย่างครบวงจรของอุตสาหกรรมเขื่อนจากญี่ปุ่น

15 มิถุนายน พ.ศ.2504 : หมอบรัดเลย์ซื้อลิขสิทธิ์ นิราศลอนดอน
หมอบรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley)  มิชชันนารีชาวอเมริกันซื้อลิขสิทธิ์  นิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย (ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกูล ณ อยุธยา) ในราคา 400 บาท  นับเป็นการขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในเมืองไทย หมอบรัดเลย์พิมพ์เสร็จและวางแผงในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2404 นิราศเรื่องนี้ หม่อมราโชทัยเขียนขึ้นระหว่างเดินทางเป็นล่ามให้กับคณะทูตสยามไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศอังกฤษ ในสมัยพระราชินีวิคตอเรีย เมื่อปี 2400 นับเป็นนิราศเรื่องแรกที่กล่าวถึงบ้านเมืองในประเทศตะวันตก นิราศลอนดอนเป็นทั้งวรรณคดี และจดหมายเหตุพงศาวดารชิ้นสำคัญของสยาม

15 มิถุนายน พ.ศ.2505 : ศาลโลกพิพากษาให้ปราสาทเขาพระวิหารเป็นกรรมสิทธิ์ของกัมพูชา
ศาลโลก หรือ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์พิพากษาชี้ขาด คดีปราสาทเขาพระวิหาร ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศกัมพูชา ปราสาทหินแห่งนี้เป็นศิลปะขอม สร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ราวปี 1545-1593 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ของขอม ภาษาเขมรเรียกว่า "เปรี๊ยะ วิเฮียร์" (Phrea vihear) ตัวปราสาทสูง 657 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บนทิวเขาพมนดงรักซึ่งกั้นระหว่างประเทศกัมพูชากับไทย ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านหน้าและทางขึ้นอยู่ในเขตประเทศไทย แต่ตัวปราสาทส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกัมพูชา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ค้นพบปราสาทแห่งนี้เมื่อปี 2442 แล้วทรงจารึกพระนามของพระองค์และปีที่ค้นพบไว้ที่บริเวณชะง่อนผาเป้ยตาดีว่า “118 สรรพสิทธิ์” เนื่องจากเขาพระวิหารตั้งอยู่ตรงรอยต่อของไทยกับกัมพูชา ซึ่งผลัดกันยึดครองดินแดนแถบนี้ จนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไทยได้ส่งทหารเข้ายึดครองพื้นที่บริเวณเขาพระวิหาร เจ้านโรดม สีหนุ จึงยื่นฟ้องต่อศาลโลกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2502 การไต่สวนพิจารณาคดีเป็นไปอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 3 ปี มีการนัดพิจารณาสืบพยานทั้งหมด 73 ครั้ง จนในที่สุด ศาลโลกก็ตัดสินให้กัมพูชาเป็นฝ่ายชนะคดีด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 เสียง ยังผลให้ประเทศไทยต้องยินยอมทำตามข้อเรียกร้องทั้ง 2 ข้อของกัมพูชา นับเป็นการเสียดินแดนครั้งล่าสุดของประเทศไทยในยุครัตนโกสินทร์ เสียพื้นที่ไปทั้งหมดประมาณ 150 ไร่ หลังจากแพ้คดีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ยินยอมให้นักศึกษาเดินขบวนประท้วงคำตัดสิน และปิดทางขึ้นปราสาทซึ่งอยู่ในเขตประเทศไทย เป็นการตอบโต้กัมพูชา เหลือเพียงทางขึ้นเป็นช่องเขาแคบๆ สูงชันและอันตราย ในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของกัมพูชา เขาพระวิหารก็ถูกส่งปิด-เปิดให้เข้าชมอยู่หลายครั้งตามสถานการณ์ภายในประเทศ ก่อนจะเกิดความร่วมมือกันอีกครั้งระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชา เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบันนี้ เขาพระวิหารนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ. ศรีสะเกษ

15 มิถุนายน พ.ศ.2295 : เบนจามิน แฟรงคลิน ค้นพบประจุไฟฟ้าในอากาศ
เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) ค้นพบประจุไฟฟ้าในอากาศ และต่อมาเขาได้ประดิษฐ์สายล่อฟ้า เขาเกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2249 และเสียชีวิต วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2333 ที่บอสตัน สหรัฐอเมริกา

หนังสือเก่า