s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


พระสังฆราชแดส์โตมบ์ และคุณพ่อเอเจียน โอลลิเอร์ เยี่ยมวัดโนนแก้ว ค.ศ. 1954

 
 
 
 
พระสังฆราชแดส์โตมบ์ และคุณพ่อเอเจียน โอลลิเอร์ เยี่ยมวัดโนนแก้ว
 
วันที่ 22-24  กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1954
 
จากหนังสือสารสาสน์ปี ค.ศ. 1954

การเดินทางเข้ามาในประเทศสยามของคณะทูตฝรั่งเศส ค.ศ. 1685/พ.ศ. 2228

ข้อมูลจากหนังสือ พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน
พระสังฆราชผู้ยิ่งใหญ่ ชาวคริสต์ ผู้มีชัยและเป็นผู้ตื่นรู้ในธรรม
ซิสเตอร์ซีมอนนา สมศรี บุญอรุณรักษา เขียน

 
ก่อนที่ขุนนางสยามจะเดินทางกลับประเทศสยาม พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงแต่งตั้งคณะทูตของพระองค์เพื่อเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักสยาม ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นราชทูตคือ เชอวาลิเยร์เดอ โชม็องต์ ขุนนางจากตระกูลเก่าแก่ เคยนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสตันท์ แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นนิกายโรมันคาทอลิก เคยเป็นกัปตันเรือในกองทัพของพระเจ้าหลุยส์มาก่อน ส่วนผู้ทำหน้าที่เป็นอุปทูตคือลับเบเดอ ชัวซี (ขณะเดินทางมายังเป็นเพียงสามเณรเท่านั้น) มีขุนนางและผู้ติดตามอีกจำนวนหนึ่ง สมาชิกคณะมิสซังต่างประเทศ 3 องค์ คือ คุณพ่อวาเชต์ สามเณรบาสเซท์ และสามเณรมานูแอล พระสงฆ์เยสุอิตนักคณิตศาสตร์อีก 6 องค์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ คุณพ่อฟองเตอเนย์ คุณพ่อตาชารด์ คุณพ่อเลอก็องต์ คุณพ่อบูเว คุณพ่อแชร์บิลองและคุณพ่อวิสเดอลู คุณพ่อทั้งหมดนี้เป็นสมาชิกของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศส
 
จุดมุ่งหมายของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในการส่งคณะทูตมายังราชสำนักสยามก็คือ จากการบอกเล่าของบรรดามิชชันนารีฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์จึงทรงมีความหวังที่จะทำให้สมเด็จพระนารายณ์กลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ เพราะทรงคาดการณ์เช่นเดียวกับมิชชันนารีว่า ถ้าสมเด็จพระนารายณ์ทรงเป็นคริสตัง ชาวสยามทั้งหมดก็จะเข้ามาเป็นคริสตังตาม และบางทีอาจทำให้กษัตริย์ของประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนศาสนาด้วยเช่นกัน นอกนั้นคณะทูตชุดนี้จะสามารถช่วยชาวฝรั่งเศสให้ถ่วงดุลกับคณะทูตที่พระเจ้าแผ่นดินโปรตุเกสได้รับสั่งให้อุปราชของพระองค์ ที่ประจำอยู่ในหมู่เกาะอินเดีย ส่งทูตเข้ามาในประเทศสยาม ตังเกี๋ย และโคชินจีน

Read more...

สถิติประจำปี 2017/2560

 

สิถิติประจำปีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนกุมภาพันธ์


23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2488 : นาวิกโยธินสหรัฐฯ ปักธงชาติลงบนยอดเขา Surabachi เพื่อฉลองชัยหลังการเข้ายึดเกาะอิโวจิมา
ระหว่างการสู้รบอย่างดุเดือดของทหารอเมริกันและทหารญี่ปุ่นบนเกาะอิโวจิมา อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นาวิกโยธินสหรัฐฯ ได้ปักธงชาติลงบนยอดเขา Surabachi ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเกาะอิโวจิมาเพื่อฉลองชัยหลังการเข้ายึดเกาะแห่งนี้ได้


23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 : สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติจับกุมตัวพล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ พร้อมกับทำการรัฐประหาร
สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) จับกุมตัวพล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีในขนะนั้น พร้อมกับทำการรัฐประหารเป็นผลสำเร็จ

หนังสือเก่า