s1 s2 s3 s4 s5

Merry Christmas


 

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


Photo Gallery

พระอัครสังฆราชเดรเยร์ พระสมณทูตประจำมิสซังสยามและอินโดจีน เดินทางมาตรวจเยี่ยมมิสซังสยามและวัดต่างๆ วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1932

 
 
 
พระอัครสังฆราชเดรเยร์  พระสมณทูตประจำมิสซังสยามและอินโดจีน
 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมมิสซังสยามและวัดต่างๆ  วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1932
 
และแวะเยี่ยมบ้านเณรพระหฤทัยฯ บางนกแขวก สมุทรสงคราม

แรกมีประชาธิปไตยในสยาม

ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมาชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาประเทศไทยมีการสมาคมกับคนไทยทำให้แนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเริ่มก่อตัวในหมู่ปัญญาชนต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงเปิดประเทศรับอารยธรรมตะวันตกอย่างเต็มที่มีหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นเป็นฉบับแรก โดยหมอบรัดเลย์ มิชชันนารีอเมริกัน เผยแพร่แนวความคิดตะวันตก และวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยโดยใช้วัฒนธรรมตะวันตกเป็นบรรทัดฐาน กล้าวิจารณ์แม้แต่พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งสร้างความตื่นตะลึงให้สังคมไทยพอควร
 
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นอกจากระบบการศึกษาจะเปิดกว้างสู่สามัญชนมากกว่าแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๒๗ พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางที่ศึกษาอยู่ในยุโรปรวมทั้งคณะทูตไทยประจำกรุงปารีสและลอนดอน ได้ร่วมกันเข้าชื่อถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเรียกร้องรัฐธรรมนูญ โดยให้เหตุผลว่า นโยบายต่างประเทศที่ใช้วิธีผ่อนปรนกับนักล่าอาณานิคม ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง เพียงผ่อนสั้นเป็นยาว การใช้กำลังต่อสู้ก็ไม่ได้ผล เพราะไทยยังด้อยกว่ามหาอำนาจในเรื่องอาวุธ ครั้นจะหวังพึ่งกฎหมายระหว่างประเทศให้ช่วยรักษาเอกราช ก็ไม่ได้ผลอีกเช่นกัน เพราะสยามยังไม่เจริญพอให้เป็นที่ยอมรับในสังคมระหว่างประเทศ การจะให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการยึดครองของนักล่าอาณานิคม ซึ่งมักจะใช้ข้ออ้างว่าประเทศที่เข้าครอบครองเป็นประเทศด้อยพัฒนาจะต้องปรับปรุงการบริหารประเทศเสียใหม่ การเลิกทาสและเลิกธรรมเนียมหมอบคลาน ก็ยังไม่พอทำให้สยามเจริญทัดเทียมยุโรปได้ จะต้องใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักในการบริหารประเทศ กระจายพระราชอำนาจให้คณะรัฐมนตรี โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประธานคณะรัฐมนตรี แต่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

Read more...

สถิติประจำปี 2017/2560

 

สิถิติประจำปีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนธันวาคม


19 ธันวาคม พ.ศ.2461 : โรเบิร์ต ริปลีย์ เริ่มต้นคอลัมน์ Believe It or Not ! ในหนังสือพิมพ์ New York Globe
โรเบิร์ต ริปลีย์ (Robert Ripley) เริ่มต้นคอลัมน์ Believe It or Not ! ในหนังสือพิมพ์ New York Globe ต่อมาได้มีการแปลเรื่องราวเหลือเชื่อเหล่านี้ไปยังหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นหลายแห่ง รวมถึงในประเทศไทยด้วย


19 ธันวาคม พ.ศ.2423 : วันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระนามเดิมคือ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ พระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาโหมด ต้นราชสกุล "อาภากร" ทรงสำเร็จการศึกษาด้านการทหารเรือ จากประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมาเมืองไทยก็ทรงเริ่มวางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ก่อตั้งโรงเรียนนายเรือ และฐานทัพเรือ ที่สัตหีบ จนกระทั่งทรงได้รับการเชิดชูให้เป็น "พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย" ภายหลังจากที่ทรงลาออกจากราชการ พระองค์ได้ทุ่มเทเวลาศึกษาตำรายา เพื่อรักษาผู้ป่วยประชาชนทั่วไป โดยไม่เปิดเผยพระองค์ แต่คนทั่วไปจะรู้จักในนาม “หมอพร” ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์กลับมารับราชการต่อ ในบั้นปลายพระชนม์ชีพ ได้ลาออกเพื่อจะไปทำสวนที่ชุมพร แต่ทรงประชวรเป็นพระโรคหวัดใหญ่ สิ้นพระชนม์ที่ ต.ทรายรี อ.เมืองชุมพร ขณะพระชนมายุได้ 44 พรรษา ปัจจุบันนี้ประชาชนทั่วไปต่างเรียกพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย"


19 ธันวาคม พ.ศ.2395 : วันเกิด อัลเบิร์ต ไมเคิลสัน นักวิทยาศาสตร์คนแรกของอเมริกันที่ได้รับรางวัลโนเบล
วันเกิดอัลเบิร์ต ไมเคิลสัน (Albert Abraham Michelson) นักฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของอเมริกันที่ได้รับรางวัลโนเบล จากผลการศึกษาค้นคว้าของเขาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของโลก ได้ให้แนวทางหลักที่สำคัญอันนำไปสู่ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (relativity) ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

 

 

หนังสือเก่า