s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


รถยนต์คันแรกของสยาม

รถยนต์คันแรกที่เข้ามากรุงสยามนั้น  ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ว่าเป็นรถยี่ห้อใดใครเป็นเจ้าของแต่เชื่อกันว่าชาวต่างชาติเป็นผู้นำเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งหนังสือ “สาส์นสมเด็จ” กล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงมีลายพระหัตถ์ไปกราบทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ว่า :
 
“รถคันแรกในเมืองไทย รูปร่างคล้ายรถบดถนน ล้อยางตัน หลังคาเป็นปะรำ มีที่นั่งสองแถว ใช้น้ำมันปิโตรเลียมไฟหน้าลักษณะคล้ายเตาฟู่”
 
ในลายพระหัตถ์กล่าวอีกว่า รถคัดนี้มีกำลังวิ่งได้แค่พื้นราบ แต่สะพานข้ามคลองในสมัยนั้นสูงมากขึ้นไม่ไหว เลยขายให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)  ซึ่งมีน้องชาย คือ พระยาอานุทูตวาที (เข็ม แสง-ชูโต)  ซึ่งเป็นคนไทยแรกที่ไปรับจ้างทำงานในอังกฤษ รู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกดี เลยเป็นคนคนแรกที่ขับรถในกรุงสยามด้วย
 

ราชรถ “แก้วจักรพรรดิ”

Read more...

องค์ที่ 266 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (Pope Francis 2013-ปัจจุบัน)

 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
 
(Pope Francis ค.ศ. 2013-ปัจจุบัน) 

Read more...

สถิติประจำปี 2018/2561

 

 

สถิติประจำปี 2018/2561

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนสิงหาคม


20 สิงหาคม พ.ศ.2284 : ไวตัส โจนาส แบริ่ง ค้นพบ อลาสกา (Alaska)
อลาสกา (Alaska) ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวรัสเซีย ไวตัส โจนาส แบริ่ง (vitus Jonas Bering) และทำให้ทะเลแถบนั้นเรียกว่าทะเลแบริ่ง หลังจากนั้นอลาสกาได้ถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วหนึ่งกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมลรัฐที่กว้างที่สุดของอเมริกา คำว่า อลาสกา หรือ Alaska มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากภาษาท้องถิ่นคำว่า "Alyeska" ซึ่งแปลว่า "ดินแดนที่ยิ่งใหญ่"

หนังสือเก่า