s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนมีนาคม


1 มีนาคม พ.ศ.2475 : วันเกิด สุวรรณี สุคนธา เจ้าของบทประพันธ์ เขาชื่อกานต์
วันเกิด สุวรรณี สุคนธา เจ้าของบทประพันธ์ เขาชื่อกานต์ (พ.ศ. 2513) ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นจากองค์การ ส.ป.อ. พ.ศ. 2519 ได้รับรางวัลนวนิยายยอดเยี่ยม จากเรื่อง "พระจันทร์สีน้ำเงิน" พ.ศ. 2524 ได้รับรางวัลชมเชยนิยายเยาวชน จากเรื่อง "สร้อยแสงแดง" พ.ศ. 2540 สุวรรณี สุคนธา เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 รวมอายุได้ 52 ปี "เงินย่อมไหลไปสู่มือคนฉลาดกว่าเสมอ คนโง่ คนสิ้นหวังทำงานให้คน ที่ร่ำรวยรวยยิ่งขึ้นไป นี่คือความจริงซึ่งมีให้เห็นอยู่ในสังคมเมืองของเรา ในขณะนี้" ส่วนหนึ่งของบทประพันธ์เรื่อง "เขาชื่อกานต์"

1 มีนาคม พ.ศ.2450 : รัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรี
รัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรี เหตุผลการประกวดปรากฎในประกาศซึ่งเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่า เดิมข้าวไทยเป็นสินค้าใหญ่ แต่ขณะนั้นราคาตกต่ำเมื่อเทียบกับข้าวจากชวา สาเหตุก็เพราะข้าวที่นำมาปลูกและจำหน่ายมีทั้งดีและเลวปนกัน ไม่มีการคัดเลือกจึงเห็นควรจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเพื่อจะได้เป็นพันธุ์ต่อไป ครั้งนั้นมีชาวนาส่งข้าวเข้าประกวดถึง 324 ราย รวมข้าวได้ 165 พันธุ์ ข้าวที่ได้รับรางวัลที่ 1 ชื่อข้าวปิ่นทอง

หนังสือเก่า