s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


ฉลองครบรอบ 25 ปี การบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1951

 
 
ฉลองครบรอบ 25 ปี การบวชเป็นพระสงฆ์ของ
คุณพ่อปีโอ ถัง ลำเจริญพร, คุณพ่อเลโอนาร์ด สิงหนาท (กลิ่น) ผลสุวรรณ
คุณพ่อเฮนรี่ สุนทร วิเศษรัตน์, คุณพ่ออัมบรอซิโอ กิ๊น มิลลุกูล
 วันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1951 ที่ วัดอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 

สถิติประจำปี 2018/2561

 

 

สถิติประจำปี 2018/2561

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนมกราคม


22 มกราคม พ.ศ.2491 : หลวงกลการเจนจิตผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย เสียชีวิต
หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) ผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย เสียชีวิต เขาเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์มืออาชีพประจำกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟหลวง ผลงานของท่านได้สร้างชื่อเสียงจนผู้คนยุคนั้นเรียกหนังของกรมรถไฟหลวงว่า "หนังหลวงกล" ทั้งยังเป็นผู้ดัดแปลงสร้างอุปกรณ์ภาพยนตร์เสียงร่วมกับพี่น้องตระกูล วสุวัต และสร้างหนังไทยพูดได้เรื่องแรกคือ หลงทาง

22 มกราคม พ.ศ.2486 : รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้ใช้คำว่า สวัสดี เป็นคำทักทาย
รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้ใช้คำว่า สวัสดี เป็นคำทักทายเมื่อแรกพบกัน เป็นครั้งแรก คำว่า "สวัสดี" บัญญัติโดย พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) เริ่มนำใช้ครั้งแรกในปี 2476 ขณะที่เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยทดลองใช้ในหมู่นิสิตก่อน อีก 62 ปีต่อมาเป็นยุคชาตินิยม จอมพล ป. จึงนำมาใช้อย่างเป็นทางการ คำว่าสวัสดี มาจากคำว่า "โสตถิ" ในภาษาบาลีหรือคำว่า "สวัสดิ" ในภาษาสันสกฤติ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในวรรณคดีไทยและในบทสวดมนต์มานานแล้ว

หนังสือเก่า