s1 s2 s3 s4 s5

ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2020

 


ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


พิธีเสก -เปิดอาคารเรียน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1968

 
พิธีเสก -เปิดอาคารเรียน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 
โดยพระสังฆราชยวง นิตโย เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1968
 
 
 

สถิติประจำปี 2018/2561

 

 

สถิติประจำปี 2018/2561

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนกรกฎาคม


8 กรกฎาคม พ.ศ.2040 : วาสโก ดา กามา(Vasco da Gama) นักสำรวจชาวโปรตุเกส เดินทางออกจากลิสบอน มุ่งหน้าไปยังประเทศอินเดีย 

หนังสือเก่า