s1 s2 s3 s4 s5

ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2020

 


ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


เรื่องยุ่งๆ เมื่อแรกตั้งไปรษณีย์

 
การเริ่มกิจการไปรษณีย์ในสมัยรัชกาลที่ ๕  เจ้าหมื่นเสมอใจ (ม.ร.ว. เทวหนึ่ง) ซึ่งเป็นนักเรียนอังกฤษ ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ขอให้ทรงมีพระราชดำริเริ่มจัดตั้งขึ้น แต่ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ควรศึกษาให้รอบคอบก่อน จึงทรงส่งเจ้าหมื่นเสมอใจไปดูงานที่จีนและญี่ปุ่น  เมื่อกลับมาจึงให้ร่วมกับพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช ซึ่งมีประสบการณ์ในการส่งหนังสือ “ข่าวราชการ” ให้สมาชิก มีการพิมพ์  “แสตมป์” ขึ้นปิด และมี  “โปสต์แมน”  เดินส่ง

Read more...

สถิติประจำปี 2018/2561

 

 

สถิติประจำปี 2018/2561

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนสิงหาคม


4 สิงหาคม พ.ศ.2426 : รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมไปรษณีย์
รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมไปรษณีย์และเปิดทำการไปรษณีย์อย่างเป็นทางการ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ตึกใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เหนือปากคลองโอ่งอ่าง เรียกว่า “ไปรษณียาคาร” ซึ่งเป็นตึกที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกในประเทศไทย

หนังสือเก่า