s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


Photo Gallery

ภาพวาดนักดาราศาสตร์คณะสงฆ์เยสุอิตพร้อมกับสมเด็จพระนารายณ์ และคอนสแตนติน ฟอลคอน ณ พระราชวังลพบุรี

  
 
  
 
ภาพวาดนักดาราศาสตร์คณะสงฆ์เยสุอิตพร้อมกับสมเด็จพระนารายณ์ 
 
และคอนสแตนติน ฟอลคอน ณ พระราชวังลพบุรี ปัจจุบันแสดงอยู่ที่
 
หอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส

แรกมีประชาธิปไตยในสยาม

ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมาชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาประเทศไทยมีการสมาคมกับคนไทยทำให้แนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเริ่มก่อตัวในหมู่ปัญญาชนต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงเปิดประเทศรับอารยธรรมตะวันตกอย่างเต็มที่มีหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นเป็นฉบับแรก โดยหมอบรัดเลย์ มิชชันนารีอเมริกัน เผยแพร่แนวความคิดตะวันตก และวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยโดยใช้วัฒนธรรมตะวันตกเป็นบรรทัดฐาน กล้าวิจารณ์แม้แต่พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งสร้างความตื่นตะลึงให้สังคมไทยพอควร
 
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นอกจากระบบการศึกษาจะเปิดกว้างสู่สามัญชนมากกว่าแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๒๗ พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางที่ศึกษาอยู่ในยุโรปรวมทั้งคณะทูตไทยประจำกรุงปารีสและลอนดอน ได้ร่วมกันเข้าชื่อถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเรียกร้องรัฐธรรมนูญ โดยให้เหตุผลว่า นโยบายต่างประเทศที่ใช้วิธีผ่อนปรนกับนักล่าอาณานิคม ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง เพียงผ่อนสั้นเป็นยาว การใช้กำลังต่อสู้ก็ไม่ได้ผล เพราะไทยยังด้อยกว่ามหาอำนาจในเรื่องอาวุธ ครั้นจะหวังพึ่งกฎหมายระหว่างประเทศให้ช่วยรักษาเอกราช ก็ไม่ได้ผลอีกเช่นกัน เพราะสยามยังไม่เจริญพอให้เป็นที่ยอมรับในสังคมระหว่างประเทศ การจะให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการยึดครองของนักล่าอาณานิคม ซึ่งมักจะใช้ข้ออ้างว่าประเทศที่เข้าครอบครองเป็นประเทศด้อยพัฒนาจะต้องปรับปรุงการบริหารประเทศเสียใหม่ การเลิกทาสและเลิกธรรมเนียมหมอบคลาน ก็ยังไม่พอทำให้สยามเจริญทัดเทียมยุโรปได้ จะต้องใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักในการบริหารประเทศ กระจายพระราชอำนาจให้คณะรัฐมนตรี โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประธานคณะรัฐมนตรี แต่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

Read more...

สถิติประจำปี 2017/2560

 

สิถิติประจำปีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนธันวาคม


12 ธันวาคม พ.ศ.2520 : สนามหลวงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ
สนามหลวง หรือ ท้องสนามหลวง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ มีเนื้อที่ 75 ไร่ 63 ตารางวา เดิมเรียกว่า ทุ่งพระเมรุ เนื่องจากใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาปี 2398 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ "ทุ่งพระเมรุ” เป็น “ท้องสนามหลวง” ในรัชกาลปัจจุบันมีการใช้สนามหลวงเป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญๆ เช่น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก รวมทั้งงานพระเมรุเจ้านายระดับสูง เช่น สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


12 ธันวาคม พ.ศ.2502 : การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งแรกในประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games--SEA Games) ครั้งแรกในประเทศไทย ในสมัยนั้นชื่อว่า กีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games) ในระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2502 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 527 คนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ พม่า, ลาว, มลายู, สิงคโปร์, เวียตนาม, ไทย รวมการแข่งขันทั้งสิ้น 6 วัน โดยมีกีฬาทั้งหมด 12 ชนิด ไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองได้เหรียญทอง 35 เหรียญ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกมส์ในปี 2520


12 ธันวาคม พ.ศ.2477 : กันยา เทียนสว่าง คว้าตำแหน่ง นางสาวสยาม คนแรกของไทย
กันยา เทียนสว่าง วัย 20 ปี คว้าตำแหน่ง “นางสาวสยาม” คนแรกของไทยในงานฉลองรัฐธรรมนูญ การประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสีสันสำคัญในงานฉลองฯ

 

 

หนังสือเก่า