s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรก

เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย เกิดขึ้นเมื่อ Edwin Hunter Mcfarland ชาวอเมริกัน ซึ่งรับราชการ ในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์ ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีแนวความคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้น
 

พระอาจวิทยาคม (น้องชาย) และ โรงงานสมิทพรีเมียร์ในนิวยอร์ค

Read more...

วันนี้ในอดีต

วันนี้ในอดีต/เดือนสิงหาคม


23 สิงหาคม พ.ศ.2509 : ยาน ลูนาร์ ออร์บิเตอร์ 1 ถ่ายภาพของโลกภาพแรก
 
ลูนาร์ ออร์บิเตอร์ 1 (Lunar Orbiter 1) ยานอวกาศขององค์การนาซา ถ่ายภาพของโลกภาพแรก ลูนาร์ ออร์บิเตอร์ 1 เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการลูนาร์ ออร์บิเตอร์” (Lunar Orbiter Program) ขององค์การนาซา โดยมีจุดประสงค์ที่จะเดินทางไปถ่ายภาพพื้นผิวของดวงจันทร์ โดยเฉพาะส่วนที่ราบเรียบ และทดสอบการลงจอดบนผิวดวงจันทร์ สำหรับโครงการ “เซอร์เวเยอร์” และ “อพอลโล” ในอนาคต และถ่ายภาพโลกและดวงจันทร์ส่งกลับมายังโลกได้สำเร็จ ก่อนที่ยานจะหมดอายุในวันที่ 29 ตุลาคม 2509
23 สิงหาคม พ.ศ.2312 : วันเกิด จอร์จส์ คูวิเยร์ นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส
 
วันเกิดจอร์จส์ คูวิเยร์ (Georges Cuvier) นักธรรมชาติวิทยาและสัตววิทยาชาวฝรั่งเศส เขาเริ่มสนใจเกี่ยวกับพืชและสัตว์โบราณ (palaeontology) ปี 2342 เข้าเป็นศาสตราจารย์วิชาประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ College de France โดยมุ่งศึกษาโครงสร้างของสัตว์จำพวกหอย (Mollusca) การเปรียบเทียบกายวิภาคของปลา และศึกษาซากฟอสซิลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลาน โดยเป็นผู้ศึกษาและจำแนกสัตว์หลายชนิด ตั้งแต่สัตว์จำพวกหอยทาก ไปจนถึงฟอสซิลไดโนเสาร์ ผลงานที่มีชื่อเสียงได้แก่ "Regne animal distribue d’apres son organisation" ("The Animal Kingdom") คูวิเยอร์เสียชีวิตด้วยโรคอหิวา ที่กรุงปารีสเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2375

หนังสือเก่า