s1 s2 s3 s4 s5

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


แนะนำหนังสือ

Photo Gallery

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและสมเด็จพระอนุชาเจ้าฟ้าภูมิพล อดุลยเดช

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ทรงตัดเค๊ก 
ซึ่งเป็นสัญญาณมงคล ในวันพระบรมราชสมภพ ที่วิลลวัฒนา, โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระอนุชาเจ้าฟ้าภูมิพล อดุลยเดช
กำลังทอดพระเนตรหนังสือเทพนิยาย ซึ่งผู้แทนสยามนิกร
และ Siam Chronicle ทูลเกล้าฯถวาย

จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1938

ส.ค.ส. ฉบับแรกของสยาม

 
การส่งบัตรอวยพรเป็นธรรมเนียมของตะวันตกอีกเช่นกัน   และใช้ในหลายโอกาส แม้แต่เจ็บป่วยก็ส่งการ์ดไปเยี่ยมแทนตัว และใช้มากกว่า ๒๐๐ ปีแล้ว แต่ไทยเรารับมาแค่ธรรมเนียม   บัตรอวยพรปีใหม่ เรียกกันว่า “ส.ค.ส.”  ซึ่งย่อมาจาก  “ส่งความสุข”  และปรากฏครั้งแรกเป็นสำเนาพระราชหัตถเลขาพระราชทานพรขึ้นปีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาษา อังกฤษ ในหนังสือพิมพ์ “เดอะบางกอก รีคอร์เดอร์”  ฉบับภาษาอังกฤษ ของหมอบรัดเลย์ ฉบับวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๙  ซึ่งทรงส่งบัตรอวยพรถึงบรรดาเจ้าหน้าที่กงสุลชาติต่างๆ  และชาวต่างประเทศที่ทรงคุ้นเคย เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่สากล 
บัตรอวยพรปีใหม่ของ ร. ๔
 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓  ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช  นักวิชาการอิสระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม อ่านเอกสารของชาวตะวันตก ได้พบบัตรอวยพร ปีใหม่ของรัชกาลที่ ๔ ลงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๙  นี้ ที่ทรงส่งไปยังต่างประเทศ  แทรกอยู่ในแฟ้มเอกสารเก่าแก่สมัย “คิงมงกุฎ” อยู่ในร้านหนังสือเก่าแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน จึงตัดสินใจซื้อมาทั้งแฟ้ม
 
นอกจาก ส.ค.ส. ฉบับแรกของสยามนี้แล้ว ในแฟ้มเอกสารเก่าที่ซื้อมา ยังมี  ส.ค.ส. ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๑๐ อยู่ด้วย  แม้จะมีอายุร้อยกว่าปีแล้ว แต่ทั้งสองฉบับอยู่ในสภาพดีไม่ขาดชำรุดหรือกรอบยุ่ย  ส.ค.ส. สองฉบับนี้จึงมีคุณค่ามหาศาลที่ได้กลับมาอยู่ในประเทศไทย
 
ตัวอย่าง ส.ค.ส. พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Read more...

เรือของชาวสยาม

 
ชาวสยามในที่นี้หมายถึงคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ราบลุ่มในภาคกลางประเทศไทย ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่ราบลุ่มเต็มไปด้วย หนอง คลอง บึง น้ำท่วมนานหลายเดือนในแต่ละรอบปี เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นอุปสรรคของการมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งเป็นชุมชนเมือง แต่ชาวสยามเลือกมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ในลักษณะนี้และใช้ความชาญฉลาดปรับปรุงอุปสรรคนั้นให้มาเป็นประโยชน์ในการมีชีวิต รวมทั้งปรับตัวให้มีความสุขกับสิ่งแวดล้อมแบบนั้น กลายเป็นคนเมืองน้ำ พัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนคนเมืองน้ำใหญ่น้อยขึ้นมากมาย และเมื่อราว ๒-๓ ศตวรรษก่อน ชุมชนคนเมืองน้ำของชาวสยามบางแห่งมีขนาดใหญ่ระดับมหานครมีประชากรอาศัยนับแสนคน เช่นพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร เรื่องนี้เป็นหลักฐานของภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของชาวสยาม และเป็นเหตุผลสำคัญที่พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในฐานะเป็นชุมชนคนเมืองน้ำที่น่าศึกษาของโลก
 
ชุมชนคนเมืองน้ำต้องมีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ เช่น สร้างบ้านเรือนลอยน้ำอยู่บนน้ำ (เรือนแพ) ขุดคลองเล็กคลองน้อยเชื่อมต่อกันใช้เป็นทางสัญจรแทนถนน ใช้เรือค้าขายรวมตัวกันเป็นตลาดน้ำ สร้างสรรค์เรือรูปแบบต่างๆ ขึ้น มีวัฒนธรรมและการบันเทิงพันพัวกับสายน้ำที่อยู่รอบๆ ตัว เช่น ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค การแข่งเรือประเพณีลอยกระทง และเรื่องอาหารการกินต่างๆ ที่หาได้จากทุ่งและลำน้ำ
 
ว่ากันด้วยเรื่องการสร้างสรรค์เรือขึ้นใช้ของชาวสยามคนเมืองน้ำ
 
เส้นทางน้ำในภาคกลางประเทศไทยมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรวมทั้งขุดขึ้นโดยมนุษย์ มีหลักฐานว่าการขุดคลองเชื่อมโยงต่อกันในภาคกลางประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งต้นสมัยอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคลองลัดแม่น้ำ ทำให้เส้นทางน้ำของภาคกลางประเทศไทยเชื่อมโยงต่อกันได้เป็นตารางคล้ายใยแมงมุม เรือจึงเป็นพาหนะสำคัญในกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้ลำเลียงสินค้า ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เดินทางติดต่อ ใช้ประกอบพิธี ใช้ทำสงคราม  ใช้ในพิธีกรรมและพิธีการต่างๆ เป็นต้น การสร้างสรรค์เรือจึงต้องสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับภารกิจต่างๆ ตามไปด้วย เช่น เรื่อเพื่อใช้ติดต่อค้าขายก็ต้องมีขนาดใหญ่ ท้องเรือกว้างใช้สำหรับบรรทุกสินค้า ส่วนเรือที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือ เรือขนาดเล็กใช้พายไปมาได้เร็วว่องไว ส่วนเรือที่ใช้ในราชสำนักหรือสำหรับชนชั้นสูงก็ต้องสวยงามมากขึ้นไปอีก ด้วยการสลักลวดลายปิดทองประดับกระจกเป็นต้น อีกทั้งยังมีเหตุผลอื่นที่ทำให้การสร้างสรรค์เรือมีรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น แต่เดิมนิยมใช้เรือที่ขุดจากซุงไม้ขนาดต่างๆ แต่เมื่อได้เห็นเทคนิคการสร้างสรรค์เรือจากโลกภายนอก โดยเฉพาะจากชาวจีนและชาวตะวันตกด้วยการนำแผ่นไม้มาประกอบกันคือ เรือต่อ ทำให้ท้องเรือมีขนาดกว้างใหญ่มากกว่าเรือขุด บรรทุกคนและสินค้าได้มากขึ้น จึงนำเทคนิคนั้นมาปรับใช้ให้เป็นเรืองของตน
 
ภาพวาดรูปเรือหลวงครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏอยู่ในหนังสือที่ราชทูตฝรั่งเศสคือ ม.เดอ ลาลูแบร์บันทึกไว้
คือ Du Royaume de Siam เมื่อครั้งเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐ รูปจากหนังสือ Du Royaume de Siam โดย S. de La Loubère 1691

Read more...

Latin Vaijakon 1929

 

 

Research and Study

ต้นกำเนิด...เกิดตำนานสิ่งแรกในอดีต

 
ส.ค.ส. ฉบับแรกของสยาม  

หนังสือเก่า

 

DEUTSCHER KLUB BANGKOK-THAILAND 1891-1941