s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


การเข้าเฝ้าถวายพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔

 
 
 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ เชอวาเลีย เดอ โชมองราชทูตจากราชสำนักพระเจ้าหลุยส์  ที่ ๑๔ แห่งอาณาจักร ฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาสน์พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Read more...

สถิติประจำปี 2018/2561

 

 

สถิติประจำปี 2018/2561

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนตุลาคม


28 ตุลาคม พ.ศ.2539 : สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร และเจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ พระราชสวามี เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสปีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

28 ตุลาคม พ.ศ.2429 : พิธีเปิดอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ท่าเรือนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
พิธีเปิดอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ณ เกาะเบตโล (Bedloes) ท่าเรือนิวยอร์ค สหรัฐฯ อนุสาวรีย์นี้ออกแบบโดย เฟเดอริก โอกูสต์ บาร์ตอลดี (Auguste Bartholdi) และดำเนินการสร้างโดย อะเล็กซานเดอร์ กุสตาฟ แอฟแฟล ผู้สร้างหอไอเฟล อนุสาวรีย์ชิ้นนี้เป็นของขวัญจากชาวฝรั่งเศสแก่สหรัฐฯ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพ ในวาระเฉลิมฉลองมิตรภาพระหว่างฝรั่งเศสและอเมริกา เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาที่ประชาชนและอาวุธของฝรั่งเศสได้มีส่วนช่วยกอบกู้และดำเนินมาครบ 100 ปี และเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันยาวนานและอุดมการณ์ร่วมของทั้งสองชาติ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเป็นประติมากรรมโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างและประกอบขึ้นใหม่ ใช้เวลา 15 ปี ก่อนแยกส่วนแล้วบรรทุกลงเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ไปยังสหรัฐฯ เพื่อประกอบขึ้นใหม่

หนังสือเก่า