องค์ที่ 153 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิกเตอร์ ที่ 2 (St. Victor II ค.ศ.1055-1057)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร์ ที่ 2

 (Victor II  ค.ศ. 1055-1057) 
 
พระองค์มีพระนามเดิมว่า เกบฮาร์ด (Gebhard)  ดอลลินสไตน์เฮร์ชเบิร์ก  (Dollnstein Hirschberg) คงเกิดที่สวาเบีย (Swabia) หรือไม่ก็เขตแคว้นบาวาเรีย ในครอบครัวผู้มีชาติตระกูลดี เป็นนักบริหารที่มีความสามารถ พระเจ้าเฮนรี ที่ 3 ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นพระสังฆราชแห่งไอชน์สตัค  ในปี ค.ศ. 1042 เมื่อมีอายุได้เพียง 24 ปีเท่านั้นเอง แม้จะมีอายุน้อยแต่พระองค์ก็เป็นที่ปรึกษาที่จักรพรรดิไว้วางพระทัย เป็นต้นเมื่อแนะนำให้จักรพรรดิส่งกองทัพไปช่วยพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 9  ต่อต้านพวกลอมบาร์ด แต่พอพระองค์ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแล้วก็เห็นว่าความคิดนี้ช่างไม่รอบคอบเสียเลย
 
เมื่อพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 9 สิ้นพระชนม์ คณะทูตจากโรมได้เดินทางมาเยอรมัน เพื่อขอให้พระเจ้าเฮนรีเสนอชื่อท่านเกบฮาร์ดเป็นพระสันตะปาปา เหตุใดทางโรมจึงสนับสนุนท่านเกบฮาร์ด ก็คงจะเนื่องมาจากคำแนะนำของนักปฏิรูปอย่างท่านฮิลเดอแบรนด์นั่นเอง (ต่อมา คือ พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 7) เมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าเฮนรีก็ยิ่งพอพระทัย เพราะไว้วางพระทัยท่านเกบฮาร์ดอยู่แล้ว แต่ส่วนตัวท่านเกบฮาร์ดเมื่อทราบเรื่องก็ขอเวลาพิจารณาสองสามเดือน และที่สุดในเดือนมีนาคม ท่านก็ยอมรับตำแหน่ง และมีพิธีอภิเษกในวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1055 โดยได้พยายามเดินตามทางที่พระสันตะปาปาองค์ก่อนหน้าได้วางไว้ คือ การปฏิรูปพระศาสนจักร พระองค์ทรงเรียกประชุมสภาพระสังฆราช วันที่ 4 เดือนมีนาคม ที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ร่วมกับจักรพรรดิประณามการซื้อขายตำแหน่งหรือผลประโยชน์ทางศาสนา และการประพฤติผิดพรหมจรรย์สงฆ์ รวมทั้งการถ่ายโอนทรัพย์สินของพระศาสนจักร พระสังฆราชหลายองค์ถูกถอดจากตำแหน่ง จัดประชุมสภาพระสังฆราชที่เมืองลีญอง ค.ศ. 1055 และที่ตูลลูส ค.ศ. 1056 เพื่อปฏิรูปพระศาสนจักรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1056 ทางเยอรมันเชิญพระองค์ไปเยี่ยมจักรพรรดิเฮนรี ที่ 3 ที่กำลังประชวรหนัก และสิ้นพระชนม์ในวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1056 ก่อนสิ้นพระชนม์พระเจ้าเฮนรีขอร้องพระสันตะปาปาวิกเตอร์ให้ช่วยดูแลพระโอรสของพระองค์คือ เฮนรี ที่ 4 พระสันตะปาปาวิกเตอร์รับคำเมื่อสิ้นจักรพรรดิ    แล้วพระองค์ได้ช่วยเจรจากับเหล่าขุนนางที่คิดจะโค่นบัลลังก์ และได้ตั้งพระราชมารดาของเฮนรี ที่ 4 เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ไประยะหนึ่ง จนกว่ากษัตริย์องค์น้อยจะมีพระชนม์พอที่จะครองราชย์ได้ (แต่น่าเสียดายภายหลังเมื่อได้รับอำนาจของพระเจ้าเฮนรี ที่ 4 กลับกลายเป็นศัตรูตัวสำคัญของสันตะสำนัก)
 
พระสันตะปาปาวิกเตอร์ได้กลับโรมในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1057 และสิ้นพระชนม์ในวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1057 ที่อาเรสโซ (Arezzo) ด้วยพิษไข้