องค์ที่ 151 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดามาซุส ที่ 2 (St. Damasus II ค.ศ.1048)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุส ที่ 2
 
 (Damasus  ค.ศ. 1048)
 
พระองค์เป็นพระสันตะปาปาชาวเยอรมันองค์ที่สอง ซึ่งพระเจ้าเฮนรี ที่ 3 เป็นผู้เสนอชื่อและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1048 แต่อยู่เพียง 24 วัน ก็สิ้นพระชนม์ ชื่อเดิมของพระองค์ คือ ปอปโป ทรงมีเชื้อสายมาจากทางแคว้นบาวาเรีย  มีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชแห่งบริเซน ก่อนที่จะรับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา พระองค์ได้ร่วมเดินทางไปอิตาลีพร้อมกับพระเจ้าเฮนรีในฤดูใบไม้ร่วง ปี ค.ศ. 1046 (ขณะที่โรมมีปัญหา พระสันตะปาปาสามองค์ พระองค์เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมประชุม และสั่งถอดถอนพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 9 และพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ ที่ 3 พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 6 ยอมสละตำแหน่งโดยดี) และร่วมประกาศแต่งตั้งท่านเคลเมนต์ ที่ 2 ให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา (25 ธันวาคม ค.ศ. 1046)
 
เมื่อทุกอย่างดูจะเรียบร้อยแล้ว ท่านได้เดินทางกลับเยอรมันในฤดูใบไม้ผลิของปี ค.ศ. 1047 แต่น่าเสียดายพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 2 ได้สิ้นพระชนม์ก่อนเวลาในวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1047 และพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 9 ได้หวนกลับมาทวงตำแหน่งคืนด้วย พระเจ้าเฮนรีจึงเสนอให้ตั้งท่านปอปโปเป็นพระสันตะปาปาแทน การอภิเษกต้องรออยู่นานจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1048 และใช้พระนามว่า พระสันตะปาปาดามาซุส ที่ 2 แต่พระองค์ก็มีชีวิตในฐานะพระสันตะปาปาเพียง 23 วัน เพราะพระองค์ได้จากโลกนี้ไปในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1048.