องค์ที่ 155 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญนิโคลัส ที่ 2 (Nicholas II ค.ศ.1058-1061)

 

สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 2

 (Nocholas II ค.ศ. 1058-1061)
 
พระองค์คงเกิดที่แคว้นลอแรนส์ ชื่อเดิม คือ เยราร์ดแห่งเบอร์กันดี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชแห่งฟลอเรนซ์ ในปี ค.ศ. 1045 เมื่อพระสันตะปาปาสเตเฟนที่ 9 สิ้นพระชนม์นั้น มีพระคาร์ดินัลกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งได้รับเลือกให้พระสังฆราชยอห์นแห่งเวลเลตตีเป็นพระสันตะปาปาในนามพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 10 ในวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 1058 แต่การกระทำนี้ถูกต่อต้านโดยบรรดาพระคาร์ดินัลนักปฏิรูป ซึ่งให้เหตุผลว่าต้องไม่มีการเลือกพระสันตะปาปาโดยที่พระคาร์ดินัลฮิลเดอแบรนด์ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมด้วยคือ ต้องรอให้ท่านกลับจากเยอรมันก่อนตามที่พระสันตะปาปาสเตเฟนผู้ล่วงลับได้สั่งไว้ เมื่อท่านฮิลเดอแบรนด์กลับมาถึงแล้วการประชมก็เริ่มขึ้นที่เมืองซีเอนา (Siena) คณะที่ประชุมได้เลือกท่านเยราร์ดให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในนาม พระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 2
 
เมื่อได้รับการอภิเษกแล้ว พระสันตะปาปานิโคลัสก็ประกาศให้การแต่งตั้งพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 10 เป็นพระสันตะปาปานั้นเป็นโมฆะ และได้เรียกประชุมสภาพระสังฆราชที่สุตรี ในปี ค.ศ. 1059 เพื่อพิจารณาการปฏิรูปพระศาสนจักร ทำให้บรรดาพระคาร์ดินัลนักปฏิรูปพึงพอใจยิ่ง นอกนั้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 1059 พระองค์ได้เรียกประชุมสังคายนาลาเตรัน เพื่อหาหลักเกณฑ์ในการเลือกพระสันตะปาปา ที่ประชุมตกลงว่าให้เดินตามสิ่งที่พระสันตะปาปาสเตเฟนวางแนวทางไว้คือ ให้ประชาชนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม จากนั้นให้คาร์ดินัลสงฆ์ และคาร์ดินัลสังฆานุกรคัดเลือกอีกที แล้วส่งให้พระคาร์ดินัลสังฆราชเป็นผู้ตัดสินครั้งสุดท้าย
 
พระสันตะปาปานิโคลัสได้ประกาศไม่ยอมรับการแต่งงานของพระสงฆ์ และประณามการที่ฆราวาสมายุ่งเกี่ยวกับกิจการพระศาสนจักร ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งที่เยอรมัน เพราะเยอรมันถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ฆราวาสจะมายุ่งเกี่ยวกับการแต่งงาน พระสงฆ์หรือพระสังฆราช พระสันตะปาปาได้ใช้ความฉลาดในการผูกไมตรีกับพวกนอร์มันทางตอนใต้ของอิตาลี และได้แบ่งที่ดินเขตอาปูเลียและคาลาเบรียให้เพื่อให้พวกเขาสนับสนุน และซื่อสัตย์ต่อสถาบันพระสันตะปาปาทีละเล็กทีละน้อย พระสันตะปาปานิโคลัสก็มีอำนาจทางทหารเพื่อมาคานอำนาจของจักรพรรดิแห่งโรม (ผู้ได้รับสวมมงกุฎ) เมื่อเป็นพันธมิตรกันแล้ว ทหารนอร์มัน ได้เข้าจับกุมพระสันตะปาปาซ้อนเบเนดิกที่ 10 และส่งตัวมาให้พระสันตะปาปานิโคลัสตัดสิน แต่นั่นก็ทำให้หลายคนไม่พอใจในวิเทโศบายนี้เท่าไร เป็นต้นพวกที่อยู่ทางเยอรมัน พระสันตะปาปานิโคลัสได้สิ้นพระชนม์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1061 ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างโรม และคณะพระสังฆราชแห่งเยอรมันกำลังตกต่ำยิ่ง