ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลอุบลราชธานี

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราช เกลาดิอุส บาเยต์ Written by หอจดหมายเหตุ 195
พระสังฆราช แฌร์แม็ง แบร์ทอลด์ Written by หอจดหมายเหตุ 195
พระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ Written by หอจดหมายเหตุ 514
พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา Written by หอจดหมายเหตุ 740