ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต Written by หอจดหมายเหตุ 433
พระสังฆราชไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ Written by หอจดหมายเหตุ 1384
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล Written by หอจดหมายเหตุ 1315