ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต Written by หอจดหมายเหตุ 392
พระสังฆราชไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ Written by หอจดหมายเหตุ 861
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล Written by หอจดหมายเหตุ 1152