องค์ที่ 81-100

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 91 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซาคารี (St. Zachary ค.ศ.741-752) Written by หอจดหมายเหตุ 602
องค์ที่ 92 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 2 (St. Stephen II ค.ศ.752-757) Written by หอจดหมายเหตุ 593
องค์ที่ 93 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปาโล ที่ 1 (St. Paul I ค.ศ.757-767) Written by หอจดหมายเหตุ 593
องค์ที่ 94 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 3 (St. Stephen III ค.ศ. 768-772) Written by หอจดหมายเหตุ 663
องค์ที่ 95 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 1 (St. Adrian I ค.ศ.772-795) Written by หอจดหมายเหตุ 612
องค์ที่ 96 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 3 (St. Leo III ค.ศ.795-816) Written by หอจดหมายเหตุ 1041
องค์ที่ 97 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 4 (St. Stephen IV ค.ศ.816-817) Written by หอจดหมายเหตุ 892
องค์ที่ 98 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปัสกัล ที่ 1 (St. Paschal I ค.ศ.817-824) Written by หอจดหมายเหตุ 835
องค์ที่ 99 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเยน ที่ 2 (St. Eugene II ค.ศ.824-827) Written by หอจดหมายเหตุ 915
องค์ที่ 100 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวาเลนไทน์ (St. Valentine ค.ศ.827) Written by หอจดหมายเหตุ 906

Page 2 of 2