คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-ท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 361
คณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันแห่งแม่พระปฏิสนธินิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 347
คณะกลาริส กาปูชิน-สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 444
คณะซิสเตอร์อัสสัมชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 485
คณะเมตตาธรรมแห่งเนอแวรส์ Written by หอจดหมายเหตุ 356
คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ Written by หอจดหมายเหตุ 426
คณะกลาริส กาปูชิน –อุดร Written by หอจดหมายเหตุ 332
คณะลาซาลซิสเตอร์ Written by หอจดหมายเหตุ 404
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล Written by หอจดหมายเหตุ 521
คณะแมรี่โนลล์แห่งนักบุญดอมินิก Written by หอจดหมายเหตุ 333

Page 2 of 5