คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-ท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 442
คณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันแห่งแม่พระปฏิสนธินิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 414
คณะกลาริส กาปูชิน-สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 526
คณะซิสเตอร์อัสสัมชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 605
คณะเมตตาธรรมแห่งเนอแวรส์ Written by หอจดหมายเหตุ 424
คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ Written by หอจดหมายเหตุ 509
คณะกลาริส กาปูชิน –อุดร Written by หอจดหมายเหตุ 390
คณะลาซาลซิสเตอร์ Written by หอจดหมายเหตุ 478
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล Written by หอจดหมายเหตุ 613
คณะแมรี่โนลล์แห่งนักบุญดอมินิก Written by หอจดหมายเหตุ 407

Page 2 of 5