คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-ท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 389
คณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันแห่งแม่พระปฏิสนธินิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 372
คณะกลาริส กาปูชิน-สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 472
คณะซิสเตอร์อัสสัมชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 523
คณะเมตตาธรรมแห่งเนอแวรส์ Written by หอจดหมายเหตุ 378
คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ Written by หอจดหมายเหตุ 451
คณะกลาริส กาปูชิน –อุดร Written by หอจดหมายเหตุ 352
คณะลาซาลซิสเตอร์ Written by หอจดหมายเหตุ 425
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล Written by หอจดหมายเหตุ 554
คณะแมรี่โนลล์แห่งนักบุญดอมินิก Written by หอจดหมายเหตุ 360

Page 2 of 5