คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-ท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 334
คณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันแห่งแม่พระปฏิสนธินิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 322
คณะกลาริส กาปูชิน-สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 409
คณะซิสเตอร์อัสสัมชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 438
คณะเมตตาธรรมแห่งเนอแวรส์ Written by หอจดหมายเหตุ 324
คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ Written by หอจดหมายเหตุ 386
คณะกลาริส กาปูชิน –อุดร Written by หอจดหมายเหตุ 308
คณะลาซาลซิสเตอร์ Written by หอจดหมายเหตุ 368
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล Written by หอจดหมายเหตุ 469
คณะแมรี่โนลล์แห่งนักบุญดอมินิก Written by หอจดหมายเหตุ 309

Page 2 of 5