คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-ท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 743
คณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันแห่งแม่พระปฏิสนธินิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 659
คณะกลาริส กาปูชิน-สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 812
คณะซิสเตอร์อัสสัมชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 1150
คณะเมตตาธรรมแห่งเนอแวรส์ Written by หอจดหมายเหตุ 690
คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ Written by หอจดหมายเหตุ 790
คณะกลาริส กาปูชิน –อุดร Written by หอจดหมายเหตุ 573
คณะลาซาลซิสเตอร์ Written by หอจดหมายเหตุ 747
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล Written by หอจดหมายเหตุ 897
คณะแมรี่โนลล์แห่งนักบุญดอมินิก Written by หอจดหมายเหตุ 662

Page 2 of 5