คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-บ้านโป่ง Written by หอจดหมายเหตุ 394
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) Written by หอจดหมายเหตุ 616
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล-กรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 416
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน Written by หอจดหมายเหตุ 444
คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 441
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 2021
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 2001
คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี Written by หอจดหมายเหตุ 427
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 457
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี Written by หอจดหมายเหตุ 725

Page 4 of 5