คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-บ้านโป่ง Written by หอจดหมายเหตุ 436
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) Written by หอจดหมายเหตุ 688
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล-กรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 461
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน Written by หอจดหมายเหตุ 498
คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 486
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 2576
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 2313
คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี Written by หอจดหมายเหตุ 498
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 508
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี Written by หอจดหมายเหตุ 941

Page 4 of 5