คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-บ้านโป่ง Written by หอจดหมายเหตุ 372
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) Written by หอจดหมายเหตุ 580
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล-กรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 389
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน Written by หอจดหมายเหตุ 409
คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 415
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 1806
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1881
คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี Written by หอจดหมายเหตุ 389
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 434
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี Written by หอจดหมายเหตุ 591

Page 4 of 5