คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-บ้านโป่ง Written by หอจดหมายเหตุ 345
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) Written by หอจดหมายเหตุ 531
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล-กรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 360
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน Written by หอจดหมายเหตุ 359
คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 386
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 1399
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1082
คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี Written by หอจดหมายเหตุ 350
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 400
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี Written by หอจดหมายเหตุ 474

Page 4 of 5