พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ประจำอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ 1949

 
 
พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
 
ประจำอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ 1949
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ เดือนมกราคม ค.ศ. 1950