คุณพ่อยอแซฟ แกงตารด์ ทำงานแพร่ธรรมกับชาวกะเหรี่ยง

 
 
คุณพ่อยอแซฟ แกงตารด์
 
ทำงานแพร่ธรรมกับชาวกะเหรี่ยง
 
และชาวเขาบนดอย ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
คุณพ่อและครูคำสอน 2 คน ซึ่งเดินทางไปสอนคำสอนให้เด็กๆ 
 
ในหมู่บ้านกะเหรี่ยง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1965 
 
จากซ้าย ครู Vaklu , คุณพ่อยอแซฟ แกงตารด์ , ครู Poussi