เกี่ยวกับวัดต่างๆ

Display # 
Title Author Hits
ประมวลภาพ งานเสกศิลาฤกษ์ ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทร์ 2 มีนาคม ค.ศ.1958 Written by หอจดหมายเหตุ 527
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง วัดเก่าหลังแรก ค.ศ.1890-1954 Written by หอจดหมายเหตุ 595
อาสนวิหารนักบุุญอันนา หนองแสง Written by หอจดหมายเหตุ 435
พิธีเปิด- เสก สำนักงานสมาคมคาทอลิก Written by หอจดหมายเหตุ 515
พิธีเสกวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน ปี ค.ศ. 1965 Written by หอจดหมายเหตุ 512
พิธีเสกวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปี ค.ศ. 1954 Written by หอจดหมายเหตุ 511
ฉลองวัดคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่) วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1968 Written by หอจดหมายเหตุ 286
โอกาสฉลองวัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก และโปรดศีลกำลังวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1958 Written by หอจดหมายเหตุ 1651
สมโภชพระคริสตสมภพ ที่วัดนฤมลทิน จังหวัดจันทบุรี วันที่ 25 ธันวาคม ค. ศ. 1957 Written by หอจดหมายเหตุ 419
พิธีเสกวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี วันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1957 Written by หอจดหมายเหตุ 456

Page 3 of 6