ราชทูตพิเศษของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์

 
 
 
 
เชอวาลิเยร์ โชม็องต์ ราชทูตพิเศษของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส 
 
เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ พระเจ้าแผ่นดินสยาม วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2228/1685
 
คนที่คุกเข่า คือ คอนสแตนติน ฟอลคอน
 
คนที่ยืนอยู่ทางขวา คือ พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน