บทที่ 15 สมัยพระสังฆราชเลอ บ็อง ค.ศ. 1776 - 1780

 
สมัยพระสังฆราชเลอ บ็อง  ค.ศ. 1776 - 1780
 
พระสังฆราชและมิชชันนารีถูกขับไล่วิทยาลัยกลาง
 
ย้ายไปประเทศโคชินจีนและประเทศอินเดีย