เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 763
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 648
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 956
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 753
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1002
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 2458
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 830
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 697
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 846
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 830

Page 1 of 2