องค์ที่ 21-40

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 31 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเซบีอุส (St. Eusebius ค.ศ. 309-310) (ฉลอง 17 สิงหาคม) Written by หอจดหมายเหตุ 420
องค์ที่ 32 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเมลคีอาเดส (St. Miltiades ค.ศ. 311-314) Written by หอจดหมายเหตุ 410
องค์ที่ 33 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวสเตอร์ ที่ 1 (St. Sylvester ค.ศ. 314-335) Written by หอจดหมายเหตุ 460
องค์ที่ 34 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์คุส St. Marcus ค.ศ. 336 Written by หอจดหมายเหตุ 444
องค์ที่ 35 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยูลีอุส ที่ 1 (St. Julius I ค.ศ. 337-352) Written by หอจดหมายเหตุ 394
องค์ที่ 36 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลิเบริอุส St.. Liberius ค.ศ. 352-366 Written by หอจดหมายเหตุ 400
องค์ที่ 37 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดามาซุส ที่ 1 ( St. Damasus I ค.ศ. 366-384) Written by หอจดหมายเหตุ 455
องค์ที่ 38 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิริชีอุส (St. Siricius ค.ศ. 384-399) (ฉลอง 26 พฤศจิกายน) Written by หอจดหมายเหตุ 398
องค์ที่ 39 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอนาสตาซิอุส ที่ 1 (St. Anastasius I ค.ศ. 399-401) Written by หอจดหมายเหตุ 409
องค์ที่ 40 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอินโนเซนต์ ที่ 1 ( St. Innocent I ค.ศ. 401-417 ) Written by หอจดหมายเหตุ 483

Page 2 of 2