ส.ค.ส. ฉบับแรกของสยาม

 
นอกจาก ส.ค.ส. ฉบับแรกของสยามนี้แล้ว ในแฟ้มเอกสารเก่าที่ซื้อมา ยังมี  ส.ค.ส. ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๑๐ อยู่ด้วย  แม้จะมีอายุร้อยกว่าปีแล้ว แต่ทั้งสองฉบับอยู่ในสภาพดีไม่ขาดชำรุดหรือกรอบยุ่ย  ส.ค.ส. สองฉบับนี้จึงมีคุณค่ามหาศาลที่ได้กลับมาอยู่ในประเทศไทย
 
ตัวอย่าง ส.ค.ส. พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 

ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2530 
พระราชทานเป็นปีแรก
ทรงยังใช้คำว่า กส. 9 ปรุ

ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2531
ทรงสอนให้
ทุกคนคิดและทำในสิ่งที่ดี
เพื่อให้บังเกิดแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิต
 ธวัชชัย  ตั้งศิริวานิช ยังศึกษาต่อไปและค้นพบว่า ส.ค.ส.  ฉบับแรกของโลกนั้นเป็นความคิดของ เฮนรี โคล ออกแบบโดย จอห์น คาลคอตต์ ฮอร์สลีชาวอังกฤษ พิมพ์ ๑,๐๐๐ ใบ  จำหน่ายที่กรุงลอนดอน เมื่อ ค.ศ. ๑๘๔๓ หรือพ.ศ. ๒๓๘๖  ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
การที่รัชกาลที่ ๔  ทรงส่งบัตรอวยพรปีใหม่ไปถึงผู้ทรงคุ้นเคยชาวอังกฤษ อาจจะทรงมีเจตนาที่จะสื่อความหมายให้ตะวันตกเห็นว่า สยามไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน ที่จะใช้เป็นข้ออ้างมาช่วยปกครองตามสไตล์ของนักล่าอาณานิคม
 
ส.ค.ส. เหล่านี้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยเรา สามารถรักษาเอกราชไว้ได้.
 
 
 ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2547 ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์
รุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรม 11
 กันยายน พ.ศ. 2544 ทรงให้คนไทยมีความรักสามัคคีกัน
 
 
ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2549 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สีเขียว มีภาพปัก
รูปคุณทองแดงที่กระเป๋าด้านซ้าย ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง