การเข้าเฝ้าถวายพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔

 
 
 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ เชอวาเลีย เดอ โชมองราชทูตจากราชสำนักพระเจ้าหลุยส์  ที่ ๑๔ แห่งอาณาจักร ฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาสน์พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ท้องพระโรงที่พระบรมมหาราชวัง พระนครศรีอยุธยา นับเป็นครั้งแรกที่ราชสำนักสยามได้ผ่อนปรนพิธีการในราชสำนัก คือ อนุญาตให้คณะราชทูตเดินเข้าท้องพระโรงแทนการหมอบคลาน สวมรองเท้าและนั่งเก้าอี้พระที่นั่งกราบบังคมทูลให้เป็นที่พอใจแก่คณะราชทูตจากประเทศแดนไกล ที่สำคัญ แต่ถึงกระนั้น ก็ยังไม่เป็นที่พอใจแก่ราชทูตด้วย อยากยืนถวายพระราชสาสน์ต่อพระหัตถ์โดยตรงแบบชาวตะวันตก ฉะนั้น จึงไม่ยอมชูพานถวายพระราชาสาสน์ขึ้นสูง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงต้องทรงโน้มพระวรกายจากพระบัญชร เพื่อทรงรับพระราชสาสน์
 
ออกญาวิไชเยนทร์ชาวกรีกผู้เป็นขุนนางสยาม และอยู่ในชุดแต่งกายแบบฝรั่งเศส ซึ่งหมอบเฝ้าอยู่กับพื้นได้ร้องขอให้ราชทูตชูพานถวายพระราชสาสน์ให้สูงขึ้น แต่ก็ไม่เป็นผล บุคคลที่ยืนด้านหลังท่านราชทูต คือ เจ้าอธิการเดอ ชัวซีย์ ส่วนบุคคลที่แต่งกายในชุดบาทหลวงด้านหน้าคือ มุขนายกมิซซังเดอ เมเทลโลโปลิส (บาทหลวงลาโน)