ทุ่งวัวลำพอง-หัวลำโพง ค.ศ. ๑๙๑๕

ย้อนอดีตเมื่อสยามในขณะนั้นหมดภาระสงคราม ๙ ทัพจากพม่าเป็นครั้งสุดท้าย องค์พระมหากษัตริย์ต้นตระกูลราชวงศ์จักรีก็ทรงปลดปล่อยกำลังพลซึ่งมีไทยอิสลาม ไทยพุทธ และคนจีนโดยแบ่งเขตให้คนจีนอยู่ท่าเตียนและสำเพ็ง ส่วนไทยอิสลามให้ไปจัดสรรแบ่งฟากตะวันออกไปบรรจบหนองจอก มีนบุรี สภาพเป็นป่าชายเลนในอดีตนั้นน้ำทะเลหนุนถึงคลองผดุงกรุงเกษม บางรัก สีลม ตรอกจันทน์ มีนบุรี ธัญบุรี เรียกว่า “ทุ่งมหาเมฆ”
  

รถเจ๊กหน้าหัวลำโพง ลีมูซีนในอดีต
 
คนจีนชอบค้าขาย   ไทยอิสลามชอบเลี้ยงสัตว์   จึงเป็นที่ถูกใจของผู้รับ ไทยอิสลามปลูกพืชสวน จึงเป็นชื่อที่มาของกล้วยแขก เลี้ยงวัว แพะ ด้วยสถานที่มีสภาพเป็นทุ่งหญ้า อาหารสมบูรณ์ สัตว์เลี้ยงก็สมบูรณ์ วัวอิ่มหมีพีมันแล้วก็คึกวิ่งไล่กันเป็นที่สนุกสนาน
 
ชื่อแรกเมื่อสถานีรถไฟตั้ง จึงมีชื่อว่า สถานีรถไฟทุ่งวัวลำพอง
 
สถานีรถไฟแห่งนี้ผ่านระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ โรงแรมราชธานีเป็นอาคารเดียวกัน ถูกระเบิดเสียหายเล็กน้อย ผู้คนนับแสนนับล้านได้เคยผ่านไปตะวันออก อีสาน เหนือ และใต้ มานานปี
 
นานๆ ชื่อ สถานีทุ่งวัวลำพอง ก็เพี้ยนไปเป็น “สถานีรถไฟหัวลำโพง” ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 
ภาพรถเจ๊ก, รถลีมูซีน หน้าสถานีบ่งบอกถึงอดีตกาลเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี
 
เมื่อยังเป็นท้องทุ่ง เรียกว่า ทุ่งวัวลำพอง (ลำพอง= คึกคะนอง) ทนแดด ทนฝน ฟันฝ่าหลบหลีกการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินสัมพันธมิตร เมื่อครั้งสงคามโลกครั้งที่ ๒ ไฟไหม้อาณาบริเวณรอบสถานี ผู้คนหลายสิบล้านเคยได้ผ่านไปเหนืออีสานใต้
 
 

น้ำท่วมหัวลำโพง พ.ศ. ๒๔๘๕
 
 

รำลาวกระทบไม้ภา่พนี้จากอุบลราชธานีเมื่อกว่า ๑๕๐ ปี 
ย้อนอดีตเห็นการแต่งกาย ดาราเท้า กำไลเงิน เห็นแว่วๆ 
เสียงเพลงว่า แอ่วลาว เป่าแคน แสนจะเสนาะ ล่า ลา ลา
 แล้วมีเสียงว่า นกกระจอกมันจ้อกัน...
 
 
อดีต ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำ ลึกเข้าไปเพียง ๔.๕ กิโลเมตร สภาพเพิ่งเปลี่ยนจากป่ายชายเลนเพราะน้ำทะเลหนุนถึงคลองผดุงกรุงเกษม ผ่านม หานาค ผ่านหัวลำโพง ลงแม่น้ำเจ้าพระยา
 
อาณาบริเวณนี้เป็นทุ่งกว้างลึกถึงสีลม บางรัก ตรอกจันทน์ ทุ่งนี้เรียก ทุ่งมหาเมฆ แถบบริเวณหัวลำโพงก็มีสภาพเป็นทุ่ง
 
เมื่อพ้นรัชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช เปลี่ยนแผ่นดินเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงปลดปล่อยกำลังพลที่กรำศึกมาด้วยกัน มี จีน ไทย อิสลาม กลุ่มหลังนี้แผ่นดินตอบแทนโดยให้ไปแสวงหาที่อยู่กินกันเอง อิสลามต้องการทำเกษตร จึงยกบริเวณทุ่งมหาเมฆ หนองจอก มีนบุรี ธัญบุรี ลาดคลองมหานาคและแสนแสบ มีการเลี้ยงสัตว์ วัว แพะ เพิ่มโดยอาศัยท้องทุ่งเป็นที่เลี้ยงชีพ
 
ฝูงวัวเมื่อมีอาหารดี สุขภาพดีก็วิ่งไล่กันด้วยความคึกคะนอง ทุ่งนี้จึงมีชื่อว่า ทุ่งวัวลำพอง ต่อมาเมื่อเริ่มสร้างสถานีรถไฟขึ้น ชื่อแรกก็เรียกสถานีรถไฟทุ่งวัวลำพอง นานไปภาษาพูดก็เพี้ยนไปเป็นสถานีรถไฟหัวลำโพง